Verdt å vite om sluk


rennesluk
Foto: Anne-S Tjerbo

Når man planlegger nytt bad, er kanskje ikke sluket det som opptar tankene mest. Ikke desto mindre er det faktisk noe av det viktigste i hele rommet. Et velfungerende og riktig plassert sluk er helt avgjørende for å kunne bli kvitt alt vannet og unngå problemer. Derfor bør sluket tas med i beregningen allerede fra start.

Hvilke krav stilles til sluk på badet?
Dette sier Teknisk forskrift (TEK17) om sluk:

I våtrom skal følgende minst være oppfylt:

a) Rommet skal ha sluk

b) Gulv skal ha tilstrekkelig fall til sluk slik at bruksvann ledes bort.

c) Lekkasjevann skal synliggjøres og ledes til sluk.

Siden badet er et våtrom, skal det dermed altså alltid utstyres med sluk (om nødvendig flere), og gulvet må ha tilstrekkelig fall mot dette.

Men hva er egentlig tilstrekkelig fall? Enkelt sagt er det når alt vannet som havner på badegulvet, enten det kommer fra dusjen (bruksvann) eller har lekket ut et eller annet sted (lekkasjevann), finner veien til sluket og ikke noe annet sted. Siden vann som kjent renner lettest nedover – ikke oppover eller bortover, er det nødvendig med et visst fall på gulvet, og dette må gå i riktig retning – mot sluket.

Våtromsnormen (BVN) anbefaler et fall på 1:50 i dusjsonen og 1:100 på resten av badet, noe som vil gi trygghet i forhold til at alt vann finner veien dit det skal.

Videre krever regelverket at sluket alltid skal være tilgjengelig. Det skal bestandig være mulig å komme til for rengjøring.

Overlat jobben til fagfolk
Badet er et svært utsatt rom med tanke på lekkasjer og vannskader, og
svært mange av vannlekkasjene som oppstår, skjer i tilknytning til nettopp sluket. I de aller fleste tilfellene skyldes dette feilmontering. Det kreves solid kompetanse for å montere et sluk korrekt. Det er mange små detaljer som skal på plass og det er store muligheter for at det vil gå galt hvis man ikke kan faget. Både legging av membran og montering av sluk bør derfor alltid overlates til fagfolk!

Sørg for å få dokumentasjon på jobben som gjøres også, den er viktig å ha på plass den dagen du eventuelt skal selge boligen.

Ulike typer sluk
Den tiden da sluket bare var en ganske kjedelig rund eller firkantet rist over et hull i gulvet er definitivt forbi. I dag står valgmulighetene nærmest i kø. Det fins en mengde modeller å velge blant, enten du ønsker å la slukristen utgjøre en stilig detalj på badet, eller du foretrekker at det opptar minimalt med gulvplass.

Slukrenne
En slukrenne kan bidra til å gi badet et flott og moderne preg, og gir deg utallige muligheter med hensyn til designet på risten. Hva med for eksempel en egenkomponert tekst?

Det er greit å være klar over at selv om en slukrenne gir inntrykk av å være større enn et vanlig standardsluk fordi det er lengre, så er kapasiteten normalt den samme. Det tar med andre ord ikke unna mer vann enn et vanlig sluk.

Hjørnesluk
Et hjørnesluk kan ofte være en god ide på mindre bad med liten gulvplass.
Et pluss er at du slipper å stå på slukristen når du dusjer. Også her har du et utall av muligheter når det gjelder design og utseende.

Veggsluk
Det høres kanskje rart ut med sluk i veggen, men dette er i ferd med å bli stadig mer vanlig, og kan være et alternativ for deg som ønsker en hel gulvflate på badet. Her bygges avløpet inn i veggen og vannet ledes inn gjennom en smal åpning helt nede ved gulvet.
Et veggsluk forutsetter at veggen er tykk nok – og at det er riktig fall på gulvet.

Standardsluk
For ordens skyld er det ingenting i veien for å velge et helt vanlig tradisjonelt gulvsluk heller. Selv om det kanskje ikke er det mest spennende alternativet, så er det fortsatt en fullgod løsning, i tillegg til at det ofte også vil være den rimeligste. I enkelte tilfeller er det dessuten den eneste muligheten. Skal du for eksempel ha et dusjkabinett på badet, så må du velge et standardsluk, fordi det er det eneste som vil ha plass til avløpet.

Når man skal bestemme seg for hvilket sluk man skal velge, er det viktig å tenke på at det alltid må ha kapasitet til å ta unna den mengden vann som slippes ut. Dette må du ta hensyn til, spesielt hvis du planlegger å ha en dusj som gir fra seg mye vann, som en regndusj eller lignende.
Her er det lurt å ta rørleggeren med på planleggingen, sånn at dere i fellesskap kan finne fram til en god og sikker løsning.

Skal, skal ikke bytte sluk …?
Skal man pusse opp et allerede eksisterende bad, er et spørsmål som ofte kan melde seg om det er nødvendig å bytte sluket, eller om man kan beholde det gamle.

Hva man vil være best tjent med kan avhenge av flere ting, som alder og forfatning på sluk og membran, hva sluket er laget av – og også hvor omfattende oppussing du planlegger.
Skal badet totalrenoveres, bør sluket alltid byttes ut.
Planlegger du derimot en noe enklere oppussing, er det viktig å vurdere alderen og tilstanden på sluket.
Gamle sluk, for eksempel av støpejern bør alltid skiftes ut. Det samme gjelder hvis du er i tvil om membranen fortsatt holder mål. I de aller fleste tilfellene vil det mest fornuftige være å montere nytt sluk hvis man allikevel skal gjøre noe med gulvet, siden det sannsynligvis vil bli en god stund til neste gang anledningen byr seg.

Har du derimot ikke tenkt å gjøre noe med gulvet, så får du som oftest heller ikke gjort noe med sluket.

Vær klar over at boforholdene dine kan ha betydning dersom du ønsker å bytte sluk.

I en enebolig kan du stort sett gjøre det du ønsker, men hvis du bor i blokk og/eller er tilknyttet et borettslag eller sameie, er det ting du må ta hensyn til, som for eksempel om skifte av sluk i gulvet hos deg vil berøre taket i leiligheten til naboen under.
Borettslag/sameier har også ofte egne retningslinjer i forbindelse med oppussing, og disse må man forholde seg til.
Dersom skifte av sluk medfører at brannskiller blir brutt, må man søke kommunen om tillatelse, og de som skal utføre jobben må ha ansvarsrett (dokumentert kompetanse).

Den viktige møkkajobben
Etter at håndverkerne har gjort seg ferdige med jobben, sluket er forskriftsmessig montert, dokumentasjonen er på plass og alt er vel og bra, så er det din tur!

For at sluket ikke skal tetne av hår, såperester og annet ruskomsnusk som havner i avløpet, må det rengjøres av og til – og dette er ditt ansvar. Et sluk som går tett kan føre til vannskader på boligen, noe som fort vil bli en kostbar affære. Du kan neppe regne med noen velvilje fra forsikringsselskapet heller hvis skadene skyldes at du ikke har sørget for nødvendig vedlikehold.

Hvor ofte sluket bør rengjøres kan avhenge av flere ting, som hvor mange som bruker badet, hvor ofte det dusjes, om det er personer med langt hår i familien osv., men omtrent fire ganger i året kan være et greit utgangspunkt for de fleste. Hvis du merker at vannet begynner å renne dårligere unna, er det på høy tid å ta affære uansett.

Å rense sluk er kanskje ikke en spesielt hyggelig jobb, men den er helt nødvendig. Ikke er det spesielt vanskelig heller.

Sånn renser du sluket:

  • Fjern slukristen. I nyere sluk befinner det seg ofte en kopp med håndtak under slukristen som enkelt kan løftes ut.
  • Fjern alle hårrester og all annen skitt du ser og får tak i.
  • Skrubb sluket rent – for eksempel med en gammel oppvaskbørste.
  • Skyll godt. La gjerne vannet renne litt, sånn at du ser at det er åpent.
  • Sett på plass koppen og slukristen.

Siden sommerferien nærmer seg med raske skritt, er det også verdt å nevne at det anbefales å rense sluket før man skal reise bort på ferie.
Hvis det blir stående tørt en lengre periode, kan det oppstå vond lukt og skitten kan forsteine seg, sånn at det fører til oversvømmelse når du tar den første dusjen etter hjemkomst.

Lykke til!

Categories: bad, baderomsbygging, Oppussing, regelverk, vannskadesikkerhetTags: , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: