Pusse opp bad i borettslag/sameie


oppussing borettslag/sameie
Foto. WordPress

Dersom du har planer om å pusse opp/renovere badet, vil boforholdene dine ha betydning for hva du kan – eller ikke kan eller bør gjøre uten videre.

Er du eier av en enebolig er det stort sett fritt fram for å gjøre de endringene du selv ønsker – så sant du forholder deg til gjeldende regelverk (Plan- og bygningsloven).

Bor du derimot i en leilighet og er tilknyttet et borettslag eller sameie fins det egne lover og vedtekter i tillegg, og disse må du ha kjennskap til.

De ulike boformene har hvert sitt lovverk, og for borettslag og sameier er det Borettslagsloven eller Eierseksjonsloven som gjelder.

Bestemmelsene er i all hovedsak ganske like i begge disse lovverkene.

Vær klar over at det også kan finnes særskilte regler for oppussing internt i det borettslaget eller sameiet du er tilknyttet, så sørg for å skaffe deg oversikt over hva som er gjeldende i akkurat ditt tilfelle.

Hvem har ansvaret for hva i et borettslag/ sameie?
I lovverket som gjelder for de ulike boformene er det presisert hva som er borettslaget/sameiets ansvar og hva den enkelte beboer selv har vedlikeholdsansvaret for.

I de aller fleste tilfeller vil det være du som beboer som selv har plikt til å sørge for nødvendig vedlikehold i din boenhet.

På badet vil dette si alt av inventar, utstyr, rør, varmekabler, membran og rens av sluk.

Med vedlikehold menes å ta ansvar for at badet er i brukbar stand og tilfredsstiller kravene til vanntetthet, sånn at det ikke oppstår lekkasjer som kan føre til skader på egen eller andres bolig.

Vedlikeholdsplikten omfatter imidlertid ikke reparasjon eller utskifting av sluk og rør som er bygget inn i bærende konstruksjoner eller i brannskillet, noe som i praksis vil si sluk og rør som er støpt ned i gulvet. Dette er borettslagets/ sameiets ansvar. Det samme gjelder for vedlikehold og utskifting av felles vann – og avløpsrør – og også ventilasjonsanlegg som er felles for hele bygget.

Må du spørre styret før du pusser opp?
Det er ikke nødvendigvis noe i veien for at du kan gi badet ditt en oppgradering uten å behøve å kontakte styret i borettslaget/ sameiet på forhånd, men dette avhenger av hva og hvor mye du planlegger å gjøre.

Dersom oppussingen vil innebære at bærende konstruksjoner eller felles installasjoner som ventilasjon eller rørsystemer blir berørt, må du ha tillatelse fra styret før du kan sette i sving. Det samme gjelder dersom brannskiller kan bli brutt, noe som ofte kan være aktuelt ved skifte av sluk.

Ønsker du bare å bytte innredning og utstyr, friske opp malte flater eller å legge nye fliser trenger du som regel ikke å spørre om tillatelse på forhånd.

Selv om oppussings-planene dine ikke er av en sånn art at det nødvendigvis medfører søknadsplikt til styret, vil det likevel alltid være lurt å gjøre det før du setter i gang med prosjektet, for å høre om det er noen planer om rehabilitering av felles rørsystemer eller andre ting i nærmeste fremtid. Å skifte ut rør i et fellesprosjekt i regi av boligselskapet er ofte en omfattende oppgave som kan bety at gulv og vegger normalt må brytes opp. Som regel ryker da alle badene i boligkomplekset, og i verste fall risikerer du at det arbeidet du akkurat har lagt ned i å oppgradere ditt eget bad vil vise seg å ha vært fullstendig bortkastet.

I slike tilfeller er borettslaget/sameiet riktignok forpliktet til å sette badet tilbake til en normal standard igjen etterpå, men har du brukt mye tid og penger på et rålekkert bad, blir ikke nødvendigvis badet tilbakeført til den samme standarden som før.

Må du søke kommunen?
Selv om søknadsplikten til kommunen stort sett er opphevet når det gjelder oppussing/ renovering av bad, er det fortsatt enkelte tilfeller der den fortsatt gjelder.

Medfører arbeidet inngrep i brannskiller eller at det vil berøre bærende konstruksjoner skal det fortsatt søkes.

I slike tilfeller trenger du godkjenning fra kommunen på forhånd, og ofte krever også styret informasjon om slike tiltak.

Hvem skal gjøre jobben?
Borettslagsloven og eierseksjonsloven regulerer ikke hvilke oppussingsarbeider du kan gjøre selv, eller hvem som skal utføre dem.

Det er imidlertid viktig å være klar over at noen borettslag/sameier har egne forskrifter som krever at arbeid med bad/ våtrom skal utføres av kvalifiserte fagfolk – som en Godkjent våtromsbedrift.

Uavhengig av hvilke regler du har å forholde deg til, er oppussing av bad noe du bør overlate til profesjonelle sånn at du kan være trygg på at jobben blir forskriftsmessig utført. Det er utrolig mye som kan gå galt og forårsake vannskader på et bad, og feiler du her risikerer du ikke bare å få styret i borettslaget/ sameiet på nakken, men du må også regne med trøbbel med forsikringsselskapet.

Ikke minst får du problemer den dagen du eventuelt skal selge leiligheten dersom du ikke kan dokumentere at arbeidet er forsvarlig utført av fagfolk.

Så bruk folk med kompetansen på plass, det vil alltid være en god investering!

Lykke til!

Categories: OppussingTags: , , , ,

1 comment

  1. Tusen takk for at du tar opp viktige temaer ❤

Leave a Reply

%d bloggers like this: