Ikke tull med varmtvannsberederen!


dusj
Foto: Adobe Stock

Strømprisene når stadig nye høyder, og for de aller fleste av oss er det helt nødvendig å gjøre en innsats for å spare noen kilowatt-timer der det er mulig.

Det er spesielt to ting vi bruker mye strøm på i hjemmene våre. Det desidert største forbruket går til oppvarming. På en solid andreplass kommer det energiforbruket som kreves for å varme opp vann.

Fordi oppvarming av vann står for minst 20 prosent av strømforbruket vårt, vil det være både fornuftig og riktig å se etter sparetiltak her – og det fins mange smarte grep vi kan ta for å redusere forbruket av varmtvann.

Vi har for lengst lært oss de fleste av dem – som å dusje i stedet for å bade, ta kortere dusjer, fylle vaskemaskinen helt opp før vi starter den osv … Og alle monner drar.

Det er imidlertid ikke alle sparetiltak som kan anbefales.

Ikke skru ned temperaturen på varmtvannsberederen
Å skru ned temperaturen på varmtvannsberederen for å spare strøm er en av de tingene du bør styre unna.

For det første er det nødvendig med en relativt høy temperatur på vannet i berederen for å forhindre oppblomstring av legionella, og for det andre er det minimalt å spare på det.

Legionellabakterier er ikke til å spøke med. De trives og formerer seg i vann som holder 25-42 grader, og oppstår som oftest i kjøletårn, ismaskiner, beredere og andre vannbeholdere. For å være sikker på å ta kverken på dem er det nødvendig med en vanntemperatur på minst 60 grader.

Mange beredere er forhåndsinnstilt fra fabrikken på 70 eller 75 grader, og såpass bør det være. FHI anbefaler en temperatur på minst 70 grader for å forebygge risiko for legionellasmitte.

Selv om vannet i berederen holder 75 grader, betyr ikke det at det er temperaturen på det som kommer ut av kranen når du tapper varmtvann. På vei ut av berederen blandes varmtvannet med en viss mengde kaldt vann via en blandeventil før det fortsetter videre i vannrørene.

Teknisk forskrift (tek17) anbefaler at vannet som kommer ut av kranen ikke holder høyere temperatur enn maks 55 grader for å unngå skoldingsfare. Er det småbarn i huset bør ikke temperaturen overskride 38 grader. Dette kan enkelt reguleres med en skoldesperre på armaturet.

Som nevnt er det også minimalt å spare på å redusere temperaturen på varmtvannsberederen.

Senkes temperaturen, trenger man mer varmtvann når man tar en dusj eller et bad, noe som igjen fører til at man bruker større mengder av vannet i tanken og det blir et høyere oppvarmingsbehov. Dermed vil regnestykket gå nesten i null.

I tillegg vil det kunne få konsekvenser for temperaturen på vannet som kommer ut fra vannarmaturene i boligen dersom du tukler med berederen.

Ikke dra ut kontakten av varmtvannsberederen for å spare strøm
Har du en eldre varmtvannsbereder som er utstyrt for stikkontakt, kan det være fristende å nappe ut denne i de periodene strømmen er på sitt dyreste, og sette den inn igjen når prisen går ned.

Av sikkerhetsmessige årsaker anbefales det imidlertid ikke å gjøre dette. Drar du ut kontakten fra berederen jevnlig kan det føre til økt risiko for brann, fordi den ikke er laget for slikt hyppig bruk.

En vanlig stikkontakt er rett og slett underdimensjonert i forhold til den strømlasten varmtvannsberederen trekker. Nettopp derfor er nyere varmtvannsberedere laget med fast kobling.

På tide å bytte bereder?
Et tiltak det derimot kan være verdt å vurdere dersom du har en varmtvannsbereder som begynner å dra på årene, er om det vil være lurt å investere i en ny.

Dagens beredere er langt mer energibesparende enn det som er tilfelle med eldre modeller, så her kan det være mye å spare på litt sikt.

Selv om en varmtvannsbereder fint kan oppnå en levealder på 20 – 30 år dersom vannkvaliteten er god, vil varmetapet på en ny bereder være under halvparten av det som er tilfelle med en som er 20 år gammel.

Har du en eldre bereder, øker i tillegg risikoen for at det kan oppstå feil og mangler på den i takt med at årene går, noe som igjen kan føre til vannlekkasjer eller annet kostbart trøbbel – som du egentlig ikke har hverken lyst på eller råd til nå som strømmen har blitt så dyr …

Så følg med og sjekk berederen jevnlig, sånn at du kan oppdage eventuelle problemer på et tidlig tidspunkt.

Dersom du ønsker å skifte ut varmtvannsberederen, så bør du være bevisst på å kjøpe en som er produsert i Norge. Norske beredere er tilpasset norske forhold og norsk vann, og det er ikke nødvendigvis tilfelle med et utenlandsk produkt.

Lykke til!

Categories: UkategorisertTags: , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: