“Fake news” – la oss ta knekken på noen myter!


Foto: WordPress

Vi lever i en tid hvor vi bombarderes med informasjon fra alle kanter døgnet rundt – fra massemedia, fra internett og sosiale medier – og av og til også via jungeltelegrafen.

Selv om vi vet at ikke alt det vi hører, ser eller leser nødvendigvis stemmer overens med virkeligheten bestandig, er det ikke alltid like enkelt å skille klinten fra hveten og å vite hvor mye av den informasjonen vi mottar som faktisk er sant og hva som muligens er “fake news”.

Sånn er det ofte når det gjelder oppussing/renovering av bad også.

De aller fleste har forhåpentligvis kunnskap om at det fins et regelverk (TEK17) som forteller hvordan arbeidet skal utføres for å sikre oss våtrom som er bygd trygt, tett og forskriftsmessig, men hvor mange av oss er det egentlig som kjenner til i detalj hva disse forskriftene forteller, i forhold til det som bare er synsing og mistolkede oppfatninger fra folk som egentlig ikke vet helt hva de prater om?

Det er ikke til å komme fra at det forekommer en del påståtte “sannheter” på dette området som ikke nødvendigvis stemmer med fakta.

I et forsøk på å rydde opp litt i rotet, har vi sett nærmere på noen av de aller mest vanlige mytene og misforståelsene som ofte dukker opp i forbindelse med bygging av våtrom, plukket dem fra hverandre og serverer deg fasiten på hva det er som gjelder i virkeligheten:

“Dusjkabinett fritar for krav om membran og fall mot sluk i våtrom”
Nei. Til tross for at du har bedre kontroll på vannet med et dusjkabinett enn det du vil ha med en annen dusjløsning, så skal et våtrom alltid utstyres med både membran og tilstrekkelig fall på gulvet til at vannet ledes mot sluket. Selv om du velger et dusjkabinett i dag, så kan det bli aktuelt å erstatte dette med en annen løsning senere, og det skal det alltid ligge til rette for.

Skulle du mot formodning ha dusjkabinettet plassert et annet sted i boligen enn i våtrom, skal dette rommet alltid utstyres med automatiske vannstoppventiler med tilhørende fuktfølere.

“Et prosjekt som ikke er søknadspliktig er unntatt fra regelverket”
Å nei du, så enkelt er det nok ikke. Selv om søknadsplikten for å bygge bad i dag har falt bort i mange tilfeller, har ikke kravet om å bygge forsvarlig fulgt med i dragsuget. Et bad/ våtrom skal alltid bygges i henhold til de forskriftene som gjelder, søknadsplikt eller ei.

“Alle rom med sluk i gulvet er våtrom”
Forskriftene (TEK17) fastslår at det bare er tre rom i en bolig som defineres som våtrom, og det er bad, vaskerom og dusjrom. Selv om du har vaskemaskinen plassert på kjøkkenet – og kanskje til og med et sluk der, så er kjøkkenet dermed fortsatt et kjøkken og ikke et våtrom.

“Fliser er vanntette”
Nei, fliser er ikke vanntette. De er laget av keramikk, og keramikk absorberer vann. Riktignok har glaserte fliser en vanntett overflate, men fugene mellom dem vil suge til seg vann.

Når fliser likevel er helt innenfor å bruke som overflatemateriale på bad, skyldes det ene og alene det vanntette sjiktet som befinner seg bak flisene – membranen.

“Gipsplater kan ikke brukes på badet”
Joda, du kan fint bruke dette på badet. Det fins gipsplater som er spesielt beregnet for våtrom. Også her er det imidlertid helt avgjørende med et forskriftsmessig utført vanntett sjikt (membran) utenpå platene for å ivareta vannskadesikkerheten.

Fordelen med gips er at det er et “dødt” materiale, noe som gjør at man unngår krymp eller utvidelse av platene. Det er dermed et stabilt underlag for f.eks. fliser. Det er også et fint alternativ for deg som, i tråd med dagens trender, ønsker deg helt slette vegger på badet.

Når enkelte mener at gipsplater ikke har noe på badet å gjøre skyldes det i all hovedsak at de er beryktet for å være favorittmat for muggsopp, men dette vil ikke medføre noe problem så lenge membranen er skikkelig lagt.

“Bruk av Våtromsnormen (BVN) er lovpålagt når du skal bygge bad”
Nei, det er ingen lov som sier at du må det. Bruk av Våtromsnormen er frivillig. Det er likevel veldig lurt å avtalefeste bruk av Våtromsnormen når du skal bygge, pusse opp eller rehabilitere badet, og Fagrådet for våtrom (FFV) anbefaler alle å gjøre det. Da er du sikker på at alle krav er godt ivaretatt.

Vi har avtalefrihet her i landet, og som kunde er du i din fulle rett til å forlange at de håndverkerne du ansetter bygger etter Våtromsnormen. Husk, det er din bolig og du som bestemmer!

“Det du ikke vet har du ikke vondt av”
Denne påstanden kan muligens stemme på enkelte områder, men akkurat når det kommer til bygging av bad, er det alltid klokt å ha en viss innsikt i hva som gjelder av lover og regler.

Det kan selvsagt ikke forventes at du som vanlig forbruker skal kunne ha full oversikt over alt som står i regelverket, men du bør forsikre deg om at de du ansetter til å gjøre jobben for deg har det!

Lykke til!

Categories: Ukategorisert

Leave a Reply

%d bloggers like this: