Er det søknadspliktig å bygge bad?


regler for søknadsplikt ved bygging av bad
Foto: Adobe Stock

Det er ingen tvil om at badet er det dyreste og mest teknisk kompliserte rommet i en bolig. Det er også det rommet i huset der det oftest oppstår skader – vanligvis med påfølgende store kostnader. Derfor er det knyttet strenge regler til bygging av bad, og disse reglene må du vite om – enten du planlegger å pusse opp, rehabilitere eller å bygge helt nytt.

En av de tingene det er viktig å ha kjennskap til når det kommer til alt som har med byggesaker å gjøre er om prosjektet er søknadspliktig, det vil si om du må søke kommunen om tillatelse til å gjennomføre det.

Vi har tatt en titt på regelverket for å se hvilke krav det egentlig er som gjelder når det dreier seg om søknadsplikt i forbindelse med oppussing/rehabilitering/bygging av bad – og andre våtrom, som vaskerom eller dusjrom.

Mens det tidligere var myndighetene som kontrollerte at regelverket ble fulgt og at hele prosjektet ble gjennomført på en ansvarlig måte, hviler nå dette ansvaret på deg som boligeier.

Etter at det ble lempet på reglene om søknadsplikt i 2012, trenger du derfor som oftest ikke lenger å sende inn søknad til kommunen på forhånd dersom du ønsker å pusse opp eller bygge bad eller våtrom i en allerede eksisterende bolig eller fritidsbolig.

Under forutsetning av at brannskiller ikke brytes, gjelder dette også for deg som bor i tomannsbolig, rekkehus eller blokkleilighet.

Akkurat som på de fleste andre områder, kommer imidlertid det velkjente begrepet “ingen regel uten unntak” inn i bildet også denne gangen, så det er viktig å merke seg at kravet til søknadsplikt fortsatt gjelder i følgende tilfeller:

  • Dersom det bygges bad i nybygg. Ved bygging av ny bolig er våtrom søknadspliktig og krever bruk av ansvarlig foretak for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll. Søknadsplikten gjelder også dersom du bygger våtrom i et nytt tilbygg som er over 50 m2.
  • Dersom byggingen innebærer endring i bærende konstruksjon. Å endre en bærende konstruksjon betyr at det rives, flyttes eller gjøres inngrep i bærevegger, takstoler eller bærende elementer i veggen. Husk også at ikke bærende vegger kan ha blitt bærende i eldre bygninger.
  • Dersom det bygges slik at en branncelle blir brutt. En branncelle er hele eller avgrensede deler av et byggverk hvor en brann fritt kan utvikle seg uten å spre seg til andre deler av byggverket i løpet av fastsatt tid. Inngrep i branncelle medfører normalt søknadsplikt.
  • Hvis det bygges bad i et rom som ikke er godkjent for varig opphold, som for eksempel en bod eller et hobbyrom. Da må du søke om bruksendring.
  • Dersom det medfører endring av fasaden på boligen.

Er du i tvil om hva som gjelder i akkurat ditt tilfelle, anbefales det at du forhører deg med Plan- og byggetaten i kommunen.

Ill fra Våtromsnormen(BVN)
Illustrasjon fra Våtromsnormen (BVN)

Det er også viktig å merke seg at selv om søknadsplikten i mange tilfeller har falt bort, så har på ingen måte ikke det lovfestede regelverket for bygging av våtrom gjort det. Og ansvaret for at dette blir overholdt hviler på dine skuldre – med alt dette innebærer, fra at arbeidet blir korrekt utført til at HMS’en blir ivaretatt.

Så nok en gang – sett alltid bare kvalifiserte fagfolk på jobben!

Lykke til!

Categories: UkategorisertTags: , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: