Verdens toalettdag 2021


verdens toalettdag 2021

Toalett, klosett, do, dass… Uansett hva du velger å kalle det, så spiller dette porselenmøbelet en svært stor og viktig rolle i dagliglivet til hver og en av oss. Såpass stor og viktig betydning har toalettet at det faktisk har fått sin egen internasjonale FN-dag. Og den dagen er i dag.

Hvert år, den 19. november er det Verdens toalettdag.

Dagen blir markert på mange ulike vis rundt om på jorda, og formålet med den er å gjøre oss alle mer bevisste på hvor viktig det er å ha tilfredsstillende toalettforhold – og utfordringene ved å ikke ha det.

Nå er neppe toalettet vårt det vi har mest fokus på i hverdagen her i vår rike del av verden, muligens bortsett fra dersom det oppstår problemer med det av et eller annet slag, og selv da trenger vi bare å ringe rørlegger’n. Det fins imidlertid 3,6 milliarder folk på jorda som aldri vil ha behov for noen rørlegger – fordi de ikke har noe toalett i det hele tatt. Det bor 3,6 milliarder mennesker rundt omkring på kloden vår som må gå på do ute – i busk og kratt, bak stokk og stein – eller der det overhodet fins en mulighet.

Utfordringene med å ikke ha et toalett er store og ringvirkningene mange:

 • Avføring på avveie bidrar til at vannkilder og avlinger forurenses.
 • Hver dag dør over 700 barn under fem år av diare og andre sykdommer som enkelt kunne vært unngått med bedre sanitærforhold.
 • Kvinner og barn er mer utsatt for vold og overgrep, fordi de må gå på do utendørs, ofte i mørket.
 • Mange jenter dropper ut av skolen når de får mensen. Tall fra FN viser at når skoler installerer toaletter, øker jenters deltagelse med 11%.

Mangel på grunnleggende sanitærsystemer som kloakk og rennende vann har med andre ord store konsekvenser. Ikke bare for menneskers helse, sikkerhet og verdighet, men det er også et hinder for sosial og økonomisk utvikling i mange land.

Derfor er et av bærekraftsmålene til FN (nr. 6) å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle innen 2030.

De i alt 17 bærekraftsmålene til FN ble vedtatt av organisasjonen i 2015, og er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene før 2030.

For de aller dårligst stilte i verden dreier det seg ikke om å ha det nyeste innen avanserte dusjtoaletter eller om hvilken farge som er mest trendy å ha på veggflisene for øyeblikket. Det handler om å ha et sikkert sted å gå på do, og kanskje ikke minst om det å ha ei dør å kunne stenge igjen bak seg, sånn at man kan få gjort det man må i fred og ro.. Det handler om trygghet og om verdighet for den enkelte, men også om helse, likestilling, utdanning, økonomi og miljø sett i en større sammenheng.

Gode og velfungerende sanitære forhold er kort og godt helt avgjørende for et bedre liv – for alle, og selv om dette ikke er noe vi går rundt og tenker over til daglig her på toppen av verden, hvor vi med den største selvfølgelighet skyller etterlatenskapene våre ned i do med litervis av rent drikkevann – så kan vi jo koste på oss å gjøre det i dag.

Sett pris på toalettet ditt! – er oppfordringen fra FN til oss på Verdens toalettdag 2021.

Vi henger oss med på den, og skulle du slite litt med å få det til, så har UN -Water listet opp ni gode grunner til hvorfor du og jeg og alle andre i vår privilegerte del av verden bør sende doen vår en ekstra vennlig tanke i dag:

 1. Fordi den fjerner alle ekskrementene våre
 2. … og holder dem borte fra vannkilder og matforråd.
 3. Den opprettholder verdigheten vår.
 4. Den beskytter oss fra farlige sykdommer,
 5. og hjelper til å redusere underernæring,
 6. noe som bidrar til å holde barna på skolen.
 7. Og når det er toaletter på skolen, trenger ikke jenter å bli hjemme fordi de har mensen.
 8. Det samme gjelder når det er skikkelige toaletter på arbeidsplasser og andre steder.
 9. Til sist kan vi takke toalettene for å skape massevis av arbeidsplasser. Sanitæroppleggene våre trenger folk til å drifte dem 24/7, 365 dager i året.

Vil du vite mer om Verdens toalettdag og arbeidet som gjøres for å nå bærekraftsmålene, så klikk deg inn på fn.no eller på unwater.org og bli litt klokere!

Ha en fin dodag! 😊🚽

Categories: UkategorisertTags: , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: