Hva gjør du når uhellet er ute?


water droplet digital wallpaper
Foto: WordPress

Vannskader sklir inn helt på toppen av versting-lista over uforutsette hendelser som kan ramme oss og boligene våre, med alle de kjipe/ kjedelige/trøblete/dramatiske opplevelsene som følger i kjølvannet.

Forsikringsbransjen opplever at det rapporteres inn et nytt tilfelle av vannskader omtrent hvert åttende minutt her i landet, og erstatningsutbetalingene har økt jevnt og trutt de senere årene som en følge av dette. I år regner bransjen med at det kan bli satt ny rekord i utbetalingspremier.

Enkelt sagt fins det to hovedårsaker til at det oppstår vannskader i en bolig:

  • Vann utenfra trenger inn i boligen, som oftest som følge av ekstremvær, noe som igjen fører til flom og oversvømmelser mange steder.
  • Vann som er – og skal være inne i boligen kommer ut av kontroll og beveger seg rundt til steder der det ikke har noe å gjøre.

Selv om styrtregn og oversvømmelser må ta sin del av skylden for mange av de vannskadene som oppstår, så er det fortsatt sånn at de aller fleste av dem har sin opprinnelse på innsiden av boligen.

I følge Sintef skyldes rundt 20 % av vannskadene på norske boliger vanninntrengning utenfra, altså klimatiske årsaker, mens det er rørlekkasjer inne i huset som forårsaker aller flest skader.

At vannrør sprekker eller begynner å lekke kan skyldes flere ting, men de vanligste grunnene er enten feilmontering, frost – eller rett og slett alderdom. For rør eldes de også, akkurat som oss.

Andre problemområder i boligen der det ofte forekommer vannlekkasjer, er bad og kjøkken. Dette er naturlig nok på grunn av at det er de to rommene i huset hvor det benyttes mest vann. På badet skyldes de aller fleste lekkasjene at membranen ikke holder mål. På kjøkkenet øker problemet i takt med at vi stadig tilegner oss mer maskineri som krever vanntilførsel, som oppvaskmaskin, kaffemaskin, isbitmaskin osv…

Men hva gjør vi da – hvis uhellet først er ute og vi en vakker dag vasser rundt i vann inne i egen bolig?

En ting er i hvert fall sikkert- det nytter ikke å bare stå og klø seg i hodet. Det må handling til, og fordi vann som er på avveie kan gjøre utrolig stor skade på veldig kort tid, må det handles raskt for å begrense skadeomfanget mest mulig.

Dersom lekkasjen kommer innenfra huset er det første du må gjøre å finne stoppekrana og stenge av vannet. Vet du ikke hvor lekkasjen befinner seg, så lokaliser den.

Snakker vi om store vannmengder bør du også slå av strømmen dersom det er trygt å gjøre det. Vann og elektrisitet har alltid vært en særdeles dårlig kombinasjon.

Forsøk å hindre at vannet sprer seg og fjern så mye som mulig av det, sånn at det i minst mulig grad rekker å trekke inn i materialer og bakenforliggende konstruksjoner.

Fjern alle gjenstander som kan ta skade.

Videre bør du ta kontakt med forsikringsselskapet ditt så raskt som mulig. Det er ikke bare viktig med tanke på å få erstatning for skadene som måtte oppstå, men forsikringsselskapet har også avtaler med firmaer som har spesialisert seg på skadeservice – og vil vite hva som må gjøres for å redde det som reddes kan.

En vannlekkasje vil bestandig føre til massevis av uønsket trøbbel, og hvis vann eller fuktighet får lov til å leve og blomstre i fred og ro inni vegger eller under gulv, vil problemene bare eskalere i superfart.

Allerede etter en snau uke, risikerer du at det begynner å danne seg muggsopp, og alle som har kjennskap til muggsopp vil vite at det er noe helt annet enn kantarell og sjampinjong. Det ryktes forøvrig at den er spesielt glad i gipsplater …

I mange tilfeller må vegger og gulv brytes opp, våt isolasjon må rives ut og erstattes med ny, og du risikerer at huset eller leiligheten blir ubeboelig for en lengre periode.

De stadig mer temperamentsfulle værgudene er det kanskje ikke bestandig så enkelt for en boligeier å få beskyttet seg mot, men vannskader som oppstår innenfor husets fire vegger derimot, kan heldigvis i mange tilfeller unngås ved å benytte seg av en smule egeninnsats og “føre var- prinsippet”:

  • Hold øye med rørene dine, spesielt hvis de begynner å dra på årene.
  • Sørg for å holde avløp åpne, rengjør dem regelmessig.
  • Monter vannstoppventil med fuktføler.
  • Benytt deg for all del av seriøse fagfolk som vet hva de holder på med når noe skal gjøres i boligen.

Det er også viktig å være obs på hva forsikringsavtalen din egentlig dekker. De ulike forsikringsselskapene vil ha noe forskjellig policy, og det er ikke nødvendigvis sikkert at du får dekket skader som skyldes manglende vedlikehold eller amatørmessig utført arbeid.

I all hovedsak dekkes skader som har oppstått uforutsett og kommet brått på. Dersom vannlekkasjen oppstår som en følge av at du bare har latt ting skure og gå selv om noe burde vært gjort eller har benyttet deg av ufaglærte håndverkere derimot, risikerer du å bli sittende igjen med skjegget i postkassa – og en skikkelig sur erfaring rikere.

Det er med andre ord all grunn til å ivareta boligen sin på best mulig måte, velge sine håndverkere med omhu – og ellers bruke hue!

Lykke til!

Categories: Ukategorisert

Leave a Reply

%d bloggers like this: