Ikke glem sluttdokumentasjonen!


husk sluttdokumentasjon
Foto: Anne-Sofie Tjerbo

Dersom du har fulgt med litt på alt det som blir sagt og skrevet i forbindelse med oppussing, rehabilitering eller nybygg av baderom, har du sikkert også fått med deg at det er viktig å sørge for å få overlevert sluttdokumentasjon fra håndverkerne den dagen de pakker sammen utstyret sitt etter å ha fullført jobben og er klare til å forlate deg og boligen din for godt.

Det er flere årsaker til at det peses så mye om akkurat dette. For deg som boligeier er dette dokumenter som det er svært viktig å ha på plass. Likevel er det en sånn ting som det kan være fort gjort å glemme midt oppi gledesrusen over å endelig være i besittelse av et splitter nytt, flott bad.

Riktignok har håndverkerne lovpålagt plikt til å levere deg all nødvendig dokumentasjon etter avsluttet arbeid, men det hender av og til at ting kan gå i glemmeboka fra den kanten også, så ikke vær redd for å spørre dersom de nødvendige papirene lar vente på seg.

Hva er egentlig sluttdokumentasjon, og hvorfor må du ha det?

På fagspråket kalles det som oftest FDV-dokumentasjon, og enkelt forklart er det rett og slett en bruksanvisning for rommet eller bygget. FDV står for forvaltning, drift og vedlikehold.

Hensikten er ganske enkelt å dokumentere arbeidet som har blitt gjort og fortelle hvordan ting skal driftes og vedlikeholdes for at de ulike produktene som er benyttet skal funke etter planen og vare i forventet levetid.

Derfor er dette viktig dokumentasjon, ikke bare med tanke på en ukomplisert tilværelse for egen del, men kanskje spesielt hvis du skal legge boligen ut for salg en vakker dag. Har du et bad som er pusset opp/rehabilitert uten å kunne legge fram FDV-dokumentasjon på arbeidet, må du regne med å kunne få trøbbel i form av verdireduksjon. Enkelt og greit.

Hva skal sluttdokumentasjonen inneholde?

Hus er i grunnen akkurat som folk – både når det gjelder alder, stil og kompleksitet.

Derfor vil det også være forskjell på hvordan arbeidet som blir utført fra sted til sted, noe som igjen gjør at det ikke kan gis noe helt klart standardsvar på hva en sluttdokumentasjon for et rom eller et bygg skal inneholde. Dette vil måtte tilpasses hvert enkelt tilfelle.

Visse ting skal imidlertid alltid være dokumentert.

Minimumskravet fra myndighetene er at en FDV- dokumentasjon alltid skal fortelle hvor jobben er gjort, hvem som har utført den, hvilke produkter som er brukt og hvordan rommet/bygget skal driftes og vedlikeholdes.

Fagrådet for våtrom har satt opp et forslag til hva sluttdokumentasjonen for et komplett, nyoppusset våtrom bør inneholde, som det kan være greit å forholde seg til:

 • Stedsangivelse. Våtrommets plassering. (Gårdsnr/bruksnr, leilighetsnr,etasje)
 • Engasjerte firmaer. Oversikt med kontaktinformasjon.
 • Utførte arbeider. Kortfattet beskrivelse av disse.
 • Drift/daglig bruk. Hva må brukeren passe på, f.eks. innstilling av termostater, styring av ventilasjonsvifte o.l.
 • Vedlikehold. Oversikt – hva krever vedlikehold? Hvor ofte og på hvilken måte. F.eks. hvordan rense sluket.
 • Produktoversikt. Produkter og materialer som er benyttet, og leverandører/produsenter av disse. F.eks. hvilke typer våtromsplater og membran som er benyttet hvor, og hvem som er leverandør/produsent av disse.
 • Dokumentasjon i tiltaket. Offentlige dokumenter v/søknadspliktige tiltak, kopi av kontrakt, tegninger, bilder, evt. Rapporter, sjekklister, teknisk brosjyremateriell.


  Samsvarserklæring
  Vær oppmerksom på at elektrikeren har sin egen dokumentasjon  – en samsvarserklæring, som du alltid skal ha utlevert etter at det har blitt utført elektrisk arbeid i boligen din.

Denne dokumentasjonen er det også svært viktig å ha på plass, både med tanke på fremtidig salg av bolig, og fordi du vil få trøbbel med Det lokale eltilsynet dersom de kommer på besøk og oppdager at du mangler denne.
En samsvarserklæring skal vise at det elektriske anlegget er utført i samsvar med gjeldene forskrifter og sikkerhetskrav, og skal blant annet inneholde hvilken bedrift som har utført jobben, hva slags arbeid som er utført, beskrivelse av nevnte arbeid og at alle sikkerhetskrav oppfylles.

Lykke til!

Categories: OppussingTags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: