Verdens toalettdag 2020


verdens toalettdag 2020

Det fins snart en dag for alt, fra fårikål til ørevarmere. I dag, 19 november er det verdens toalettdag.

Kanskje syns du dette kan høres ut som nok en litt snodig dag, i likhet med enkelte av alle de andre merkedagene som plutselig popper opp uten mål og mening i løpet av året.

Verdens toalettdag er imidlertid viktig. Dette er en offisiell FN-dag, og den har overhodet ikke blitt til for moro skyld. Ikke er den nok et påfunn fra handelsstanden heller.

Dagen føyer seg pent inn i rekken av en stort antall andre offisielle FN-dager, som alle har som mål å rette søkelyset mot viktige utfordringer som menneskeheten står overfor.

Formålet med akkurat denne dagen, er å sette fokus på de mangelfulle toalett-mulighetene mange mennesker lever med til daglig over store deler av verden, med de alvorlige problemer nettopp mangelen på tilfredsstillende sanitærforhold fører med seg.

FN har satt som mål (bærekraftsmål nr.6) at alle mennesker skal ha tilgang til gode sanitær-, hygiene- og toalettforhold innen 2030.

Særlig behovene til jenter og kvinner skal vektlegges, fordi disse ofte opplever ekstra utfordringer knyttet til toalettbesøk. Mange blir ofre for voldtekt og mishandling fordi de må gå på toalettet utendørs.

Fortsatt mangler 4,2 milliarder mennesker gode nok toaletter og latriner, mens det er 673 millioner i verden som ikke har tilgang på toalett i det hele tatt, og må gå på do ute.

Over 297 000 barn under fem år dør årlig av diare og andre sykdommer som kunne vært unngått med bedre hygiene og sanitærforhold.

De aller svakeste gruppene er de som har dårligst tilgang til sanitære forhold, og minoritetsgrupper, eldre og syke er spesielt utsatt.

Med andre ord er det nok å ta tak i og enorme utfordringer å forholde seg til før verden har blitt til et bedre sted for alle.

Temaet for verdens vanndag 2020 er bærekraftige sanitæranlegg og hvordan klimaendringene påvirker infrastrukturen for vann, avløp og hygiene rundt om i verden. Som når flomvann forurenser drikkevann eller oversvømmelser ødelegger toaletter og sprer avføring inn i lokalsamfunn og matavlinger.

verdens toalettdag 2020
Foto: World Toilet Day 2020

Vanligvis markeres verdens toalettdag med en rekke ulike seminarer, arrangementer og aktiviteter verden over. Sånn er det også her i landet.

I år er forståelig nok lite av dette gjennomførbart.

Det betyr imidlertid ikke at selve dagen er avlyst, og vi syns temaet er såpass viktig at vi ønsker å minne om at den fins, og til å komme med en oppfordring om å ikke glemme hvor superheldige vi er som bor i et land hvor det er en selvfølge å kunne gjøre vårt fornødne i fred og ro på skinnende porselen bak en låst dør.

Når dette er sagt, er det faktisk en ting som er mangelvare her i landet også, og det er dovett!

Derfor er dette den dagen i året da mange av dem som steller med vann og avløp rundt i Norge velger å benytte anledningen til å vifte litt ekstra med pekefingeren og gjøre oss oppmerksomme på det som skjer under bakken, nede i rør og på pumpestasjoner når vi skyller ting ned i toalettet som ikke hører hjemme der.

For dette fører til kaotiske tilstander, og i en tid der vi tilbringer mye mer tid hjemme enn før, har det blitt merkbart verre. Det viser seg at det er langt mer enn sydenturer og sosiale samvær som har gått rett i dass i år. Det samme har også en rekke objekter gjort som ikke har noe som helst i toalettet å gjøre.

Eksempler på dette er Q-tips og sanitærprodukter, linser, engangshansker, malingsrester, kjemikalier, våtservietter, sigarettsneiper, snusposer, fett og matrester.

Spesielt våtservietter har blitt et mareritt for mange renseanlegg. I motsetning til hva man kanskje tror, løser ikke disse seg opp i vann, men pakker seg sammen og gjør at rør tetner og pumpene i renseanlegg til stadighet går i stykker.

Det samme gjør alle de andre fremmedlegemene vi skyller ned i toalettet i god tro om at de dermed er ute av verden for godt. I stedet fører alt sammen til masse ekstra trøbbel og store kostnader å få ryddet opp i.

Fett og matrester som kastes i do tetter ikke bare rørene, det er også en åpen invitasjon til rottefest – med gratis servering av et skikkelig gourmetmåltid. Trivelig for rottene, men ikke for oss.

Kjemikalier som maling, whitespirit, løsemidler o.l. er skadelig for miljøet og har heller ikke noe i toalettet å gjøre.

En annen ting kanskje ikke alle er klar over er at mange av de tingene vi kaster i do før eller senere også havner i havet. Selv om vannet renses før det slippes ut i naturen, er det ikke alle gjenstander som fanges opp i renseanleggene. De som rydder opp på strendene rundt om i landet kan fortelle at de finner mye søppel som utvilsomt stammer fra badet til folk, noe som bør være et tankekors med tanke på det fokuset vi etter hvert har fått på miljøet i havet. Så mye som 35 % av den marine forsøplingen stammer fra personlig forbruk.

Så tenkt deg godt om før du bruker doen som søppelkasse neste gang. For ordens skyld: Det er bare tre ting som skal i toalettet, og det ene er dopapir!

Ha en fin toalettdag!

Categories: UkategorisertTags: , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: