Renovere, rehabilitere, restaurere – eller pusse opp?


Foto: Adobe Stock

I byggebransjen opereres det med et utall ulike begrep ut fra hva som foretas med et rom når håndverkere gir seg i kast med det. Selv om det ikke er av nevneverdig betydning hverken for deg eller nabo’n om du forteller ham at du er i ferd med å restaurere badet ditt når det du i virkeligheten holder på med er å renovere det, er det likevel greit å være klar over at det er vesentlige forskjeller mellom enkelte av begrepene som benyttes.

Spesielt hvis du skal kjøpe deg ny bolig, er det viktig å ha en viss oversikt, ellers kan du fort ende opp med skjegget i postkassa og noe helt annet enn det du i utgangspunktet så for deg.

La oss aller først bla litt i Byggordboka for å finne ut hvilke begreper det opereres med. Under avsnittet “Tiltak i eksiterende bygninger” finner vi alle de aktuelle uttrykkene, og også definisjonen på dem:

Modernisering: Oppgradere til moderne stil og kvalitet.

Oppgradering: utskifting og reparasjon for å møte nye, strengere krav.

Oppussing: istandsetting, fornyelse og modernisering pga. slitasje eller utdatering.

Ombygging: Endring av bygningsegenskaper/ funksjoner og planløsning.

Rehabilitering: Istandsetting av bygningsdeler og komponenter uten at de endrer funksjonalitet.

Renovering: Oppgradering/ standardheving til akseptabelt nivå.

Reparasjon: Gjenoppretting av funksjonen til defekt bygningsdel/ enhet.

Restaurering: Tilbkeføring til tidligere tilstand.

Utbedring: Reparasjon/ utbedring.

Som du kan se er det mange varianter over et og samme tema, og selv om enkelte av begrepene flyter litt over i hverandre og i større eller mindre grad går ut på mye av det samme, er det spesielt verdt å merke seg at det er en vesentlig forskjell mellom å pusse opp et rom og det å renovere det.

Når vi snakker om oppussing, dreier det seg som oftest bare om de synlige overflatene, mens det å renovere er langt mer omfattende. Da rives alt inn til bjelkelag eller betong, og rommet bygges i praksis opp på nytt. Normalt oppgraderes også alt av tekniske systemer, som røropplegg, ventilasjon og det elektriske osv.

Renovering pågår.
Foto: Anne-Sofie Tjerbo

Å kjøpe bolig en stor investering. Derfor er det av avgjørende betydning at den er i en slik stand som du blir forespeilet, så du slipper å ende opp med et gedigent renoveringsprosjekt og masse trøbbel når alt du ønsket deg var en behagelig og problemfri tilværelse i nye omgivelser.

Foto: Adobe Stock

Mange boligselgere fikser opp huset eller leiligheten før det blir lagt ut for salg, slik at det skal ta seg best mulig ut, men selv om det reklameres i salgsprospektet med at badet er nyoppusset og moderne, trenger det i praksis ikke å bety annet enn at det har fått et par malingstrøk og kanskje noen nye fliser. Det kan se skinnende flott ved første øyekast, men hvis boligen er av eldre dato, kan det som skjuler seg under overflaten, som rørsystemer og elektrisk opplegg, fortsatt være gammelt, utdatert og modent for utskiftning. Nye overflater kan også dekke over graverende ting som fuktskader, mugg, sopp og råte.

Siden badet er det mest kritiske punktet i et hus med tanke på skader som kan oppstå, vil tilstanden på dette rommet alltid ha betydning for verdien på boligen.

Det er ikke bare vi “vanlige folk” som av og til blander begrepene.

Også i meglerbransjen surres det en del med de ulike uttrykkene.

Enkelte eiendomsmeglere er også svært kreative med ordbruken og av og til kanskje vel entusiastiske i beskrivelsen av et salgsobjekt.

Når det opereres med uttrykk som “flott prosjekt for den kreative” eller “spennende planløsning”, bør du alltid være på vakt. Det bør også ringe noen bjeller dersom det er beskrevet at boligen er utstyrt med et “nyere bad”- uten at årstallet er nevnt.

Fagrådet for våtrom opplever også av og til å få henvendelser fra kunder som har fått opplyst at et bad er pusset opp etter Våtromsnormen, uten at dette stemmer.

Det er i det hele tatt flust med feller man kan gå i dersom man ikke er på vakt.

Som boligkjøper er det forventet at du har lest og forstått alt av informasjon som følger med boligen. Dette blir du bedømt etter hvis det blir en reklamasjonssak etter kjøpet. Derfor er det av avgjørende betydning at du har satt deg grundig inn i tingenes tilstand før du setter signaturen din på salgskontrakten.

Lykke til!

Categories: Oppussing, UkategorisertTags: , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: