Ha ditt på det tørre med skriftlige avtaler


Foto: FFV

Helt siden kineserne oppfant papiret for sånn omtrent et par tusen år siden, har menneskeheten nyttiggjort seg dette materialet på alle mulige måter, – fra å signere fredsavtaler på til å tørke seg bak med. Vi bruker papir til å skrive og tegne på, til innpakning og emballasje, til kunst, aviser, bøker, dokumenter – og penger, bare for å nevne noe.

Tenk på historien, – på all den kunnskapen vi sitter på i dag takket være alt det som i sin tid ble skrevet ned eller trykt på papir. Som f.eks. Snorres kongesaga – eller bibelen. Selv om det sikkert lurte seg inn en del “fake news” i enkelte av slike eldgamle skrifter også, ville vi vært utrolig mye mer historieløse i dagens samfunn uten all den nedskrevne dokumentasjonen vi har tilgang til om tingenes tilstand fra “fordums tider”.

I dag kan det virke som om “det papirløse samfunnet” i ferd med å bli en realitet på mange områder – enten vi liker det eller ei. Det er riktignok ikke så mange år siden forståsegpåere hevdet at selv om dataalderen hadde gjort sitt inntog og pc-skjermer var i ferd med å erstatte den gode, gamle skrivemaskinen, ville vi om ikke annet bestandig ha behov for papir til andre ting, som bl.a. emballasje og dopapir. Vel vel,- med de nye toalettene som gradvis er i ferd med å få innpass på markedet, er jeg neimen ikke så sikker på om ikke i hvert fall dopapiret kommer til å ryke før eller senere.. Hvor utviklingen ellers vil føre oss videre gjenstår å se, men en ting må du være klar over: Begrepet “papirløst samfunn” betyr uansett ikke på noen som helst måte at du bare kan droppe å skrive kontrakter og kreve dokumentasjon fra håndverkerne som pusser opp i huset ditt!

Dette er nemlig utrolig viktig for deg som forbruker å ha på plass, både dersom du en gang skal selge boligen din, og kanskje aller mest hvis det skulle vise seg at håndverkeren har gjort en dårlig jobb. Og det hender. Selv om det som oftest går bra, viser tall fra Forbrukerrådet at det kommer inn omtrent tusen klagesaker bare på håndverkstjenester årlig. De fleste av disse går på dårlig utført arbeid, pris og at tidsfrister ikke overholdes. Videre kan tallene fortelle at bare 8 % av oss brukte en standardkontrakt med alle vilkår sist vi kjøpte håndverkstjenester, og at over halvparten bare inngikk en muntlig avtale.

Nå har du kanskje snappet opp at selveste Loven sier at muntlige avtaler er like bindene som skriftlige, og det stemmer for så vidt det. I Norges lover fins det nemlig fortsatt enkelte steingamle rester igjen fra fortiden, sånn som f.eks. Christian Den Femtis Norske Lov av 1687 5-1-1. som kan fortelle at – “En hver er pliktig at efterkomme hvis hand med Mund, Haand og Segl lovet og indgaaet haver”. Dette betyr noe sånt som at : Enhver er pliktig til å etterkomme avtaler inngått muntlig, skriftlig eller med seil. – I tilfelle du skulle lure… Den noe kronglete ordlyden til tross er dette noe som fortsatt gjelder.

Så joda, du kan med loven i hånd påberope deg all verdens rettigheter overfor håndverkeren som ikke har holdt det som ble avtalt, selv om det ikke fins et eneste dokument som understøtter anklagene dine, men spørsmålet er hvor langt du kommer med det i praksis. Veldig ofte blir det påstand mot påstand, og i sånne tilfeller står muntlige kontrakter ganske svakt rent bevismessig.

Hva du skriver på, er imidlertid ikke nødvendigvis så avgjørende, bare du gjør det. Store, tunge avtaler har blitt undertegnet både på det ene og det andre i årenes løp. Den første avtalen om å forsøke å danne en rødgrønn regjering her l landet for noen år tilbake, f.eks., ble signert av Jens Stoltenberg, Kristin Halvorsen og Åslaug Haga på en serviett. Og kontrakt på biler til mangfoldige millioner har blitt undertegnet på et slips. Jeg regner riktignok med at slipset da heller ikke akkurat var kjøpt på salg hos Dressmann…

Det viktigste når du skal hyre inn håndverkere, er uansett at du får ting skrevet ned og undertegnet, klart og tydelig, sånn at det fins greie retningslinjer å forholde seg til i forhold til den jobben som skal gjøres, og på en sånn måte at det ikke gir rom for misforståelser som kan føre til konflikter i ettertid. I tillegg skal håndverkeren på sin side kunne gi deg skriftlig dokumentasjon på at arbeidet er utført forskriftsmessig. For seriøse håndverkere burde dette være en selvfølge, men likevel viser det seg at over halvparten ikke gjør det. Her bør du som forbruker stå på krava. Det er ditt hjem som er byggeplass, og det er deg det går verst utover dersom håndverker’n ikke gjør jobben sin skikkelig. Så hvis han/hun vegrer seg for å signere kontrakter, så finn deg heller en annen,- enkelt og greit!

kontrakt håndverkertjenester
Skriv kontrakt!
Foto: Anne-Sofie Tjerbo

Dersom du er i tvil om hvordan du skal gå fram når du skal ansette håndverkere, hva som bør ned på papiret og hvordan ting skal dokumenteres, har Forbrukerrådet en grei sjekkliste som er fin å følge. Denne forteller i korte trekk at du bør:

  • Lage en arbeidsbeskrivelse.
  • Få inn flere anbud.
  • Sjekke referanser.
  • Skrive en klar og tydelig kontrakt.
  • Dokumentere arbeidet underveis.

Dette kan du forøvrig lese mer utfyllende om på hjemmesiden deres. Her finner du også gratis håndverkskontrakter. Så klikk deg inn på Forbrukerradet.no og skaff deg noe håndfast å slå i bordet med i tilfelle det skulle vise seg å bli nødvendig.

Lykke til!

Categories: OppussingTags: , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: