Riktig ventilasjon – fordi badet ditt må puste


Balansert ventilasjon
Ill. fra Våtromsnormen

Når man står midt oppe i jobben med å pusse opp eller renovere et bad, er kanskje ikke ventilasjon det som opptar tankene mest.

Likevel er det viktig å være klar over at tilstrekkelig og riktig ventilasjon på et bad er helt avgjørende, både for å sikre at rommet – og resten av boligen oppnår forventet levetid og for å kunne opprettholde et sunt og forsvarlig inneklima.

Badet er et rom hvor det brukes mye vann, og hver gang vi dusjer eller bader genereres det store mengder med vanndamp.

Denne dampen må transporteres ut. Får den bli værende i rommet, vil dette på sikt kunne føre til angrep av mugg, sopp og råte, noe som ikke bare vil være skadelig for boligen, men også gå ut over helse og trivsel.

Vanndamp ikke har evnen til å finne veien ut på egen hånd, derfor er det helt avgjørende at boligen har et velfungerende ventilasjonssystem.

Hva sier regelverket?
Det er et myndighetskrav at alle bad/ våtrom skal være utstyrt med avtrekk, og dette bør være såpass effektivt at minst halvparten av luften i boligen blir skiftet ut i løpet av en time.

La oss ta en titt på hva teknisk forskrift (TEK17) sier om ventilasjon i boliger:

 • Ventilasjonsanlegget skal skifte ut luften i rommet med tilstrekkelig luftmengde.
 • Det skal føre luft fra rom med høyere luftkvalitet til rom med lavere krav til luftkvalitet.
 • Det skal bygges med holdbare produkter og slik at det kan vedlikeholdes på en god måte.
 • Det skal ikke påvirke inneklimaet negativt med støy, kondens eller overoppheting eller avgi skadelige stoffer.
 • Det skal utformes slik at det bidrar til lavt energiforbruk.

Disse kravene gjelder også for tiltak som ikke er søknadspliktige, og selv om det er baderommet i en eldre bolig som skal renoveres, så skal dagens regelverk følges så langt det ligger til rette for det.

Et minstekrav er at den nye løsningen aldri skal være dårligere enn den gamle.

Slik funker ventilasjon:
Badet, sammen med de andre våtrommene og kjøkkenet har en viktig nøkkelrolle når det gjelder ventilasjonen i hele boligen. Det er disse rommene som skal sørge for at dårlig luft forsvinner ut, mens de andre rommene har som jobb å sørge for å tilføre ny luft.

Frisk, ren luft føres inn i oppholdsrommene i boligen, som stue og soverom, den brukte luften ledes inn på badet/våtrommet, som oftest via en luftespalte under døra og suges deretter ut, enten ved hjelp av en avtrekksvifte eller via en avtrekkskanal i taket.

Det er sånn boligen din puster – og det er viktig å sørge for frie luftveier.

Naturlig, mekanisk eller balansert ventilasjon?
Det fins tre ulike typer ventilasjon, og hvilken av disse boligen din er utstyrt med fra før, vil som oftest avhenge av alderen på bygget.

Naturlig ventilasjon er den eldste formen for ventilasjon, og dette er vanlig i hus som ble bygget før 1970-tallet. Her skjer tilførselen av ny luft ofte gjennom veggventiler og spalter i vinduer, og føres ut med avtrekkskanaler på kjøkken og bad. Utfordringen med denne formen for ventilasjon er at mengden luft som skiftes ut vil være nokså tilfeldig – avhengig av vær og vind utendørs.

Mekanisk ventilasjon
På begynnelsen av 70-tallet ble naturlig ventilasjon erstattet med mekanisk avtrekksventilasjon. Prinsippet for mekanisk ventilasjon er å tilføre frisk luft gjennom spalteventiler over vinduene eller veggventiler, og trekke brukt luft ut med vifter. Fordelen med mekanisk ventilasjon i forhold til naturlig, er at du har kontroll på luftmengden på en langt bedre måte.

Balansert ventilasjon
Dette er den nyeste formen for ventilasjon, og det som i henhold til regelverket skal installeres i alle nybygg som settes opp i dag.

Balansert ventilasjon virker på følgende måte:

Ventiler som er plassert i kjøkken og våtrom suger ut brukt luft, som deretter føres ut av huset gjennom et aggregat som sitter enten på loftet eller på veggen. Gjennom det samme aggregatet føres det ny luft inn i boligen og videre gjennom ventiler inn i oppholdsrommene, som stue og soverom. På veien ut varmer den gamle luften opp den nye som er på vei inn.

Det er mange fordeler med balansert ventilasjon.

 • Fordi 70-90% av varmen fra gammel luft gjenvinnes, er det energibesparende.
 • Luftkvaliteten forbedres. Forurenset og fuktig luft fjernes, noe som reduserer risikoen for mugg, sopp- og råteskader, samt diverse helseplager.
 • Farlige gasser som Radon reduseres og motvirkes.
 • Det er stillegående og gir trekkfri ventilasjon.
 • Kravene i Byggteknisk forskrift tilfredsstilles.
 • Det er utviklet for nordiske forhold.
 • Det er miljøvennlig, fordi behovet for nyprodusert energi reduseres.

På grunn av alle fordelene det gir, vil det alltid være et pluss med balansert ventilasjon i boligen dersom det ligger til rette for det.

Med et hus eller en bolig av nyere dato, vil du sannsynligvis allerede ha dette ventilasjons-systemet på plass, og i så fall trenger du ikke tenke på nye tiltak.

Bor du derimot i en bolig av eldre årgang med kun naturlig ventilasjon, er det ikke bestandig det er praktisk gjennomførbart å få installert balansert ventilasjon.

Det er likevel mulig å sikre god gjennomlufting på badet på andre måter.

En tilstrekkelig stor spalte under døren og en elektrisk avtrekksvifte vil som oftest sørge for at luften i rommet blir skiftet ut på en tilfredsstillende måte. Dette forutsetter at lufteventilene i de andre rommene i boligen holdes åpne til enhver tid – også om vinteren og selv om strømmen er dyr.

Med denne løsningen, bør viften plasseres høyt på veggen, så langt vekk fra døren og så nær dusjen eller badekaret som mulig for å gi maksimal effekt. Det kan være lurt å velge en modell som er utstyrt med fuktføler.

Det er heller ikke noe i veien for å sette opp baderomsvinduet et par minutter for å hjelpe dampen raskere ut, men denne løsningen skal aldri gå på bekostning av en vifte.

Det er verdt å nevne at dersom det ligger til rette for det og du skulle ønske å oppgradere til balansert ventilasjon i boligen din, så er dette et prosjekt du kan søke om støtte til, dersom visse kriterier er oppfylt. Dette kan du lese mer om her: enova.no

Uavhengig av hva slags ventilasjon badet og boligen din utstyres med, så er det viktig å tenke på at den spiller en veldig viktig rolle på mange områder. Ikke bare har et godt inneklima stor betydning for helse og trivsel, men dersom det skulle oppstå fuktskader på boligen som skyldes for dårlig ventilasjon på badet, så er det ikke sikkert at forsikringsselskapet ditt er villig til å dekke disse skadene. For å få utbetalt forsikring til reparasjoner etter vannskader kreves det i all hovedsak at skaden skal ha oppstått plutselig og uforutsett, mens fuktskader gjerne utvikler seg over tid.

Så ta ventilasjonen din på alvor!

Lykke til!

Categories: UkategorisertTags: , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: