Når værgudene skrur igjen kranen


Foto: Anne-S Tjerbo

Vann er den aller viktigste og mest dyrebare ressursen vi har her på jorda. Uten vann ville det rett og slett ikke ha kunnet eksistert noe liv.

I Norge er vi såpass privilegerte at vi stort sett har rikelig av det. Av og til nesten i meste laget vil nok noen si.

For øyeblikket er imidlertid grunnvannstanden alarmerende lav flere steder i Sør- Norge, og forrige uke gikk Oslo kommune ut med en klar oppfordring til alle innbyggerne om å rasjonere vannbruken. I motsatt fall risikerer rett og slett hovedstaden å oppleve at vann blir mangelvare – med alle de utfordringene dette vil medføre.

At grunnvannstanden er lavere enn normalt flere steder, skyldes kort og godt en svært nedbørsfattig vinter og vår. Det har regnet usedvanlig lite de siste månedene – og det var også lite snø i vinter. Ifølge Meteorologisk institutt er de to siste månedene de tørreste som noensinne er registrert i Sørøst- Norge.

Når det gjelder vannmangelen i Oslo spesielt, er det flere faktorer som spiller inn.

I tillegg til at manglende nedbør har ført til at vannstanden i Maridalsvannet, som står for 90% av vannforsyningen til Oslo er langt lavere enn normalt, er en av dammene som forsyner Maridalsvannet med vann, Gjerdingen, tappet ned fordi det er nødvendig å utføre vedlikehold på demningen.

Et annet element er Akerselva – som også har sitt utspring i Maridalsvannet. Skal livet i elva kunne opprettholdes må det nødvendigvis en viss vannføring til, og selv om den har blitt redusert – og kan minskes ytterligere, fører dette likevel til at en god del verdifullt vann forsvinner rett ut i havet.

Som om ikke dette var nok, gjør en stor andel av gamle og dårlige vannrør i hovedstaden sitt til at nesten halvparten av vannet rett og slett forsvinner før det når fram til forbrukerne.

Oslo sliter med andre ord for tiden, og så lenge værgudene ikke spiller på lag vil byen fortsette å være sårbar for tilsvarende situasjoner som den vi har i dag, i hvert fall fram til det det nye vanninntaket fra Holsfjorden, som skal sørge for reservevannforsyning til hovedstaden, er forventet å stå ferdig i 2028.

Holsfjorden
Idylliske Holsfjorden med byggeplassen for Oslos nye vanninntak i det fjerne. Også i Holsfjorden er vannstanden lavere enn normalt i år, men med en dybde på 288 meter kommer den neppe til å gå tom med det første.
Foto: Anne-S Tjerbo

For å unngå å måtte innføre strenge restriksjoner på vannbruken, ber derfor Oslo kommune i disse dager alle innbyggerne sine om å ta noen vannbesparende grep. “Gjør det for Oslo” – er oppfordringen.

Det bor 700 000 mennesker i byen, og hvis hver enkelt bidrar litt så vil det sammenlagt utgjøre utrolig mange sparte liter med vann.

Ikke skal det store innsatsen til heller. Mye handler bare om å bli mer bevisst på forbruket sitt.

oslovann
Fra Instagramkontoen til Vann-og avløpsetaten i Oslo, oslovann

Her er noen vannsparetips som ikke krever særlig store anstrengelser, men som likevel kan utgjøre en større forskjell enn det du kanskje var klar over:

  • Skru igjen krana mens du pusser tennene. Dersom du lar vannet renne, bruker du i snitt 19 liter på en enkelt tannpuss.
  • Fyll opp en mugge vann og sett i kjøleskapet. Lar du kranen stå og renne for å få kaldt vann hver gang du skal fylle et glass, forsvinner det fort ut en liter i løpet av bare fem sekunder.
  • Velg dusj framfor badekar, og ta kortere dusjer. Et fullt badekar rommer ca. 200 – 300 liter, mens en vanlig dusj bruker mellom 12 og 20 liter i minuttet. Med en sparedusj kan du i mange tilfeller halvere vannmengden. Reduserer du i tillegg den tiden du bruker i dusjen, så vil du naturlig nok spare enda mer – og du rekker fint å bli ren på fem minutter! Med dagens høye strømpriser er dette samtidig en gyllen anledning til å spare strøm, siden en stor del av strømforbruket vårt går med nettopp til å varme opp vann.
  • Bruk den lille knappen på toalettet. De fleste nyere toaletter er utstyrt med to knapper. Bruker du den store knappen går det med omtrent 6 liter hver gang du spyler ned. Med den lille bruker du bare omtrent halvparten.
  • Dropp plenvanning. Plenen din er mye tøffere enn du tror, og selv om den ser litt gul og gusten ut – så kommer den til å overleve. En vannspreder bruker mellom 1000 og 1500 liter i timen. Det tilsvarer omtrent den vannmengden som 10 personer bruker på et helt døgn.
  • Vask bilen bare når det er høyst nødvendig.
  • Fyll vaskemaskinen og oppvaskmaskinen helt opp før du trykker på startknappen. Hver av disse bruker ca. 20 liter pr. vask.
  • Sist, men ikke minst – se for all del til få fikset på den kranen eller det toalettet som står og drypper eller sildrer og renner! Ett drypp i sekundet blir fort til 900 liter i året, og en rennende toalettsisterne kan i verste fall sende 400 000 liter rett i avløpet uten noen som helst nytteverdi i løpet av et år.

Uavhengig av om du bor i Oslo eller på en plass der vannmangel sjelden eller aldri er noe problem, er det å bli flinkere til å spare på vannet noe som bør gjelde for oss alle.

Vi nordmenn ligger nemlig helt på sløse-toppen i Norden når det gjelder vannforbruk.

Ifølge FN bør et menneske ha 50 liter vann hver dag for å kunne leve et verdig liv. Minimumsgrensen er satt til 30 liter.  Her i landet bruker vi i snitt nesten 180 liter hver daglig. Vi har med andre ord et stort forbedringspotensial, og det er flere gode grunner til at vi bør å ha større bevissthet på vannforbruket vårt. Å sløse med rent drikkevann er både uøkonomisk og lite miljøvennlig.

Er du som 84,4% andre i befolkningen koblet til et kommunalt ledningsnett, ligger det et kjempestort maskineri bak det vannet du får i kranen.

Før det skal pumpes inn i boligene våre må det renses, og deretter skal det renses igjen før det slippes ut i naturen.

Hele denne prosessen krever enormt store ressurser, både til drift og vedlikehold, biltransport, strøm – og ikke minst bruk av kjemikalier.

Sammenlagt har det rene vannet vårt en skyhøy pris, ikke bare i form av kroner og øre, men også for miljøet.

Så bli med på dugnaden du også – enten du gjør det for Oslo eller for resten av fedrelandet!

Categories: UkategorisertTags: , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: