Disse reglene bør du kjenne til


Foto: WordPress

For at samfunnet vårt skal fungere, er vi helt avhengige av å ha en del kjøreregler. Selv om det av og til kan føles som om vi bombarderes med påbud og forbud fra alle kanter, så innser vi at det er nødvendig å ha noen klare retningslinjer for at ikke alt skal ende opp i kaos og ville tilstander. Det er derfor vi har lover, normer og regler for det meste på så og si alle områder.

Dette gjelder også i byggebransjen.

Alle som jobber i bygg- og anleggsbransjen skal forholde seg til de retningslinjene som er gitt i Plan og bygningsloven. Dette er en stor og tung greie som vi ikke skal gi oss i kast med å gå i detalj på, men kort fortalt inneholder denne loven tre ulike forskrifter, SAK, DOK og TEK. Glem de to første, men bit deg merke i den siste, TEK, som står for Byggteknisk forskrift – eller TEK17 som er den mest vanlige betegnelsen.

Dersom du skal bygge eller renovere bad eller våtrom, bør du nemlig ha et visst kjennskap til dette lovverket – selv om det ikke er du selv som skal utføre selve arbeidet med prosjektet.

TEK17 er den forskriften som stiller alle tekniske krav til hvordan badet/våtrommet ditt (og resten av huset) skal bygges forskriftsmessig.

Kanskje tenker du som så at det er de håndverkerne du ansetter til å utføre jobben som er forpliktet til å kjenne til de gjeldende spillereglene og å forholde seg til dem, men det er viktig å være klar over at det er du som boligeier og byggherre som er ansvarlig for at jobben faktisk blir skikkelig gjort. Det er tross alt din bolig, og beklageligvis er det også du som blir sittende igjen med alt trøbbelet etterpå hvis ting ikke er på stell. Derfor er du i din fulle rett til å stille krav til at arbeidet blir gjort “etter boka”.

Har du satt seg inn i hvilke regler som gjelder på forhånd, har du også mulighet til å følge med i svingene underveis og påse at regelverket blir fulgt.

Her er en liste over de viktigste kravene og bestemmelsene fra TEK17 som du bør vite om i forbindelse med bygging av bad og våtrom:

Våtrom og rom med vanninstallasjoner.
Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og produkter på grunn av bruksvann, vannsøl, lekkasjevann og kondens.

I våtrom skal følgende minst være oppfylt:
a) Rommet skal ha sluk.
b) Gulvet skal ha tilstrekkelig fall til sluk slik at bruksvann ledes bort.
c) Lekkasjevann skal synliggjøres og ledes til sluk.
d) Bakenforliggende konstruksjoner som kan påvirkes negativt av fukt, skal være beskyttet av et egnet vanntett sjikt. Gjennomføringer skal ikke svekke tettheten.

I øvrige rom med vanninstallasjoner gjelder:
a) Gulv og vegger som kan bli utsatt for vannsøl, lekkasjevann eller kondens, skal utføres med fuktbestandige materialer.
b) Rommet skal utformes slik at eventuelle lekkasjer synliggjøres.
c) Bygningsdeler med innebygd sisterne eller lignende skal sikres mot fuktinntrengning fra lekkasje fra installasjonen.

Det vil nødvendigvis ofte være stor forskjell på det å bygge et nytt bad i en ny bolig i forhold til å skulle rehabilitere et eldre bad i et gammelt kråkeslott. Ofte støter håndverkerne her på utfordringer som gjør det nødvendig å bruke mer improviserte løsninger.

I slike tilfeller gjelder følgende regel:
For arbeider på eksisterende byggverk gjelder TEK så langt det ligger til rette for. Resultatet av arbeidene skal aldri bli dårligere enn det regelverket var på det tidspunktet det ble bygget nytt.

Regelverket i TEK17 er lovpålagte minimumkrav som skal følges. Det er imidlertid ingen verdens ting i veien for å bygge bedre enn disse minimumskravene. Det kan tvert imot være svært klokt dersom det lar seg gjøre.

Den kanskje aller viktigste regelen som gjelder for deg som forbruker, selv om det ikke er lovpålagt, er likevel å bruke hue når du ansetter folk til å gjøre jobben for deg. Sats på dyktige fagfolk med kompetansen i orden, og ikke fall for fristelsen til å spare noen kroner på ufaglært arbeidskraft med tvilsom bakgrunn.

Å velge en Godkjent våtromsbedrift vil alltid være et smart valg. Da ansetter du folk som har forpliktet seg til å følge Våtromsnormen når de bygger bad/våtrom. Selv om det ikke er påbudt å bygge etter denne normen, vil det gi deg en mye større sikkerhet i forhold til å ende opp med et godt og varig sluttresultat.

Lykke til!

Categories: UkategorisertTags: ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: