Forsikre deg om at du har ditt på det tørre!


Foto: Adobe Stock

Det oppstår i snitt omtrent 100 000 vannskader årlig her i landet. Det betyr at det hvert eneste år er veldig mange boligeiere som får seg en ubehagelig overraskelse i form av vann som befinner seg på steder der det ikke burde være. En viss andel av disse igjen får seg en enda mer ubehagelig overraskelse når de oppdager at forsikringsselskapet ikke er villig til å dekke de skadene som dette vannet forårsaker.

For det er nemlig ikke sånn at forsikringen bestandig dekker alt av vannskader. Det avhenger helt av hva som er årsaken til dem.

Vilkårene i de ulike forsikringsselskapene kan riktignok variere noe, og det samme kan den forsikringsavtalen du har undertegnet gjøre, men i det store og hele så er det en gylden regel som står og gjelder når det gjelder vannskader. For at selskapet skal dekke dem, må de ha oppstått plutselig og uforutsett.

Dette betyr at skader som for eksempel oppstår som følge av at et vannrør sprekker som oftest vil bli dekket av forsikringen, mens en skade som derimot har oppstått over tid, grunnet slitasje, mangelfullt vedlikehold – eller rett og slett dårlig håndverk i utgangspunktet, ikke blir det – selv om du akkurat har oppdaget den.

Forsikringsselskapet kommer ikke hjem til deg og renser sluket, sjekker at det ikke lekker fra gamle vannrør eller at membranen på badet holder mål. Det er din jobb det.

Å utsette nødvendig rehabilitering, reparasjoner eller utskifting av utdatert gammelt rukkel til en senere anledning i tro på at det helst vil gå bra selv om det muligens kan dryppe litt hist og pist av og til, vil med andre ord kunne betegnes som litt av en risikosport – og fryktelig dårlig butikk.

En annen risikosport er å benytte seg av useriøse håndverkere som ikke er kvalifisert for jobben de skal utføre, enten det er for å bygge, rehabilitere – eller reparere noe. Er ikke arbeidet riktig utført, ting feilmontert eller dokumentasjonen på produkter som er brukt og jobben som er gjort mangelfull, risikerer du også å bli sittende med skjegget i postkassa i forhold til forsikringsselskapet hvis noe går gæærnt.

Du bør i det hele tatt ikke ta det for gitt at du selv med en grei forsikringsordning i ryggen bare kan lene deg tilbake i trygg forvissning om at det er noen andre som tar regningen selv om det skulle vise seg at boligen din lekker som en sil. Du er faktisk nødt til å bidra litt selv også.

Det gledelige er at det er flere ting du kan gjøre for å unngå å få deg en sur overraskelser i møte med forsikringsselskapet ditt dersom uhellet en dag skulle være ute.

Først og fremst er det viktig å ha oversikt over hva du kan forvente deg av den forsikringen du har. Så finn ut hva som dekkes – og ikke dekkes ved en eventuell vannskade. Les godt og grundig gjennom vilkårene – både det med stor og liten skrift, så vet du hva du har å forholde deg til.

Bruk alltid godkjente fagfolk, enten det er våtrom som skal bygges eller rehabiliteres, eller det er noe som skal installeres, repareres eller utbedres. Spesielt alt som har med vann og strøm å gjøre skal alltid overlates til profesjonelle, så med mindre du har utdanning som rørlegger eller elektriker, er dette ting hverken du eller andre ufaglærte under noen omstendighet skal tukle med. I motsatt fall kan du ikke regne med noen stor velvilje fra forsikringsselskapets side dersom ting skjærer seg.

Du bør i det hele tatt være selektiv med hensyn til valg av håndverkere, så gå aktuelle kandidater etter i sømmene før du tar en avgjørelse. Forhør deg med folk som har brukt dem før og sjekk også at de står oppført i Brønnøysundregisteret. Virker alt greit og bedriften i tillegg kan flagge at de er en Godkjent våtromsbedrift, bør du kunne føle deg trygg på at du i hvert fall har gjort det som står i din makt for å kvalitetssikre at arbeidet vil bli utført på best mulig vis.

Husk uansett at som kunde er du i din fulle rett til å kreve at de du engasjerer forplikter seg til å følge gjeldene lover og regler.

Sørg også for å skaffe til veie all nødvendig dokumentasjon i forbindelse med arbeid som har blitt utført i boligen. Både rørlegger og elektriker skal alltid levere en beskrivelse på hvilket arbeid som har blitt utført, og dokumentasjon på de ulike produktene som har blitt benyttet.

Sist, men ikke minst – ikke drøy, men ta grep med det samme dersom du oppdager at noe lekker eller at det er fukt eller råteskader i boligen! Det kommer garantert ikke til å gå over av seg selv, men vil bare bli verre og verre jo lenger du venter.

Så ta kontakt med profesjonelle folk med en gang du oppdager noe som ikke er som det skal. De kan vurdere skaden og fortelle hvilke utbedringer det er behov for.

Lykke til!

Categories: UkategorisertTags: ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: