OMG,- hva betyr egentlig alle disse forkortelsene?


Fagrådet for våtrom
Foto: Anne-Sofie Tjerbo

Dersom du har ungdommer i huset, har du muligens av og til klødd deg litt i hue og lurt på hva det egentlig er de mener når de strør rundt seg med begrep som ROFL, WTF eller LMAO. Serr lissom..
De samme tankene har du kanskje noen ganger hatt når du har prøvd å lese deg opp på lover, regelverk eller annen info vedrørende oppussing av det nye badet ditt også, for det hender du kan støte på forkortelser som ikke nødvendigvis alltid gir så mye mening dersom du ikke jobber i byggebransjen. Som f.eks. når FFV anbefaler deg å benytte GVB til å gjøre jobben, fordi disse følger BVN og forholder seg til TEK, som igjen er en del av PBL… OSV.

Derfor har jeg rett og slett laget en grei, liten liste til deg med noen av de vanligste forkortelsene som du kan komme til å møte på veien i søken etter kunnskap og innsikt:

BVN – står for Byggebransjens Våtromsnorm. Dette er et verktøy for planlegging og bygging av våtrom, sånn at disse blir lagd på en riktig og god måte. BVN er et samarbeidsprosjekt mellom Fagrådet for våtrom og SINTEF Community.

DIBK – Direktoratet for byggkvalitet. Direktoratet er vokterne av regelverket.

DOK – Forskrift om dokumentasjon om produkter.

FDV – står for forvaltning, drift og vedlikehold og er en dokumentasjon du har krav på når håndverkeren er ferdig med jobben.

FFV
– Fagrådet for våtrom er en medlemsorganisasjonsom jobber med å levere gode løsninger til byggebransjen, sånn at våtrommet ditt blir bygget riktig første gangen.

GVB – står for Godkjent våtromsbedrift, dvs. sertifiserte håndverkere som har sverget evig troskap til Våtromsnormen.

NBBL – står for Norske Boligbyggelag. Fremmer boligbyggelagenes interesser.

PBL – Plan og bygningsloven. Denne loven, med sine forskrifter – TEK, SAK og DOK skal sikre at bygging i Norge skjer på forsvarlig vis.

ROT – er et samlebegrep som står for rehabilitering, oppussing og tilbygg.

SAK – er det som i dagligtale bare kalles for «saksforskriften». (En del av PBL – og fryktelig heavy stoff..)

SINTEF – var opprinnelig «Selskapet for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole», men heter i dag rett og slett bare SINTEF. Her kan vi vel trygt være enige om at regelen som sier at «det enkle ofte er det beste» slår inn.. SINTEF har flere undergrupper, som bl.a.  SINTEF Byggforsk, nå SINTEF Community, som forsker på, utvikler nye løsninger og godkjenner produkter for alt innen byggebransjen.

TEK – Forkortelse for Byggteknisk forskrift, som er en forskrift om tekniske krav knyttet til byggverk, og som trekker opp grensene for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne settes opp lovlig her i landet.

Og helt til slutt;

CK – står for Cato Karlsen, daglig leder i FFV, og ikke for Calvin Klein, sånn som mange tror… LOL 😊

Daglig leder i FFV, Cato Karlsen
CK, daglig leder i FFV. Foto: Anne-Sofie Tjerbo
Categories: UkategorisertTags: , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: