Verdens toalettdag 2023


verdens toalettdag 23

For alle som liker å ha noe å feire, mangler det ikke på muligheter. Året rundt står ulike merkedager nærmest i kø. Noen gleder vi oss til, noen er der for å sette søkelys på viktige temaer – og andre igjen vil av mange i grunnen bare anses som tull og tøys.
I disse dager har vi akkurat lagt Halloween bak oss, vært en tur innom farsdagen – og snart kan de som måtte ønske det runde av november med en aldri så liten kjøpefest på «Black Friday».
Før vi kommer så langt, har vi imidlertid også dagen i dag. Den 19. november er verdens internasjonale toalettdag.
Dette kan for uinnvidde muligens høres ut som en dag som faller inn under kategorien «tull og tøys», men er i virkeligheten en av mange internasjonale FN-dager, og FN opererer ikke med tulledager.
Alle FN-dagene er derimot markeringsdager der FN eller organisasjoner i FN-systemet ønsker å rette spesiell oppmerksomhet på viktige temaer og problemområder i verden. Ved hjelp av disse dagene ønsker FN å spre kunnskap, øke bevisstheten om problemer og mane til skjerpet innsats for å iverksette løsninger.
Pr. i dag har vi i alt 179 FN-dager jevnt fordelt gjennom året, og i dag rettes altså søkelyset mot toalettet – eller rettere sagt fraværet av tilfredsstillende sanitærforhold for mange av menneskene på jorda.

I håp om å få bukt med all fattigdom, nød, urettferdighet, klimaendringer og annen elendighet i verden, har FN lagd en slags arbeidsplan i form av en rekke bærekraftsmål (i alt 17 mål og 169 delmål), med et mål om at alle skal innfris innen 2030.
Bærekraftsmål 6 handler om å sikre bærekraftig vannforvaltning, tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle, og er dermed det bærekraftsmålet FN ønsker å fokusere ekstra på akkurat i dag.

For oss her i Norge kan det å mangle et toalett når vi virkelig trenger det virke nokså fjernt – bortsett fra kanskje hvis vi befinner oss på fottur langt ute i periferien i den norske fjellheimen. Ellers er vi stort sett godt dekket opp samme hvor vi er. Vi har toalett hjemme, på arbeidsplassen eller skolen – og vi har tilgang på toaletter på kjøpesentre, restauranter og andre steder.
Sånn er det ikke overalt.
Det er 3,5 milliarder mennesker i verden som ikke får dekket de behovene vi tar for gitt – som et trygt toalett og rent vann. Mange har ikke tilgang på toalett i det hele tatt, men må gå på do ute.
Mangel på toalett og mulighet for god hygiene, er ikke bare ydmykende for dem det angår, men det bidrar også til spredning av farlige sykdommer og forurensing av natur og avlinger.
Derfor er verdens toalettdag en viktig dag.

Her er noen harde fakta fra FN i forbindelse med verdens toalettdag:

  • 673 millioner mennesker har ikke tilgang til toalett i det hele tatt, og må gå på do ute.
  • 40% av verdens befolkning har ikke tilgang til vann og såpe hjemme.
  • Over 297 000 barn under fem år dør hvert år av diare og andre sykdommer som enkelt kan forebygges gjennom bedre sanitære forhold og hygiene.
  • Investeringer i sanitære forhold i utviklingsland øker landenes bruttonasjonalprodukt.
  • Mange jenter må slutte på skolen når de får menstruasjon. Når skolene installerer toaletter, øker jenters deltakelse med 11 prosent.
  • Tilgang til toalett i eget hjem minsker faren for seksuelle overgrep.
  • De aller svakeste gruppene er de som har dårligst tilgang til sanitære forhold. Minoritetsgrupper, gamle og syke er utsatte.

Verdens toalettdag har blitt markert hvert år siden 2013, og selv om det fortsatt er en lang vei å gå og mye fortsatt mangler før forpliktelsene i bærekraftsmål 6 er innfridd, så er den gode nyheten at det tross alt har vært en positiv utvikling de senere årene. Stadig flere mennesker har fått tilgang på gode sanitære forhold. Likevel må verden jobbe i snitt fem ganger så raskt som i dag for å komme i mål med bærekraftsmål 6 innen 2030.

Så – hvordan kan vi i den heldige og privilegerte delen av verden markere denne dagen?
Det er kanskje ikke vi som har mulighet til å grave brønner eller snekre opp toaletter i Afrika eller India, eller overtale myndigheter i fjerne land til å ta grep for å bedre forholdene for befolkningen.
Men vi kan jo i det minste alltids koste på oss å bruke dagen til å føle litt ekstra takknemlighet over at vi faktisk er så heldige som vi er – som har både et toalett, rent vann å vaske oss med – og ei dodør å lukke bak oss når vi trenger litt privatliv.

Ha en fin toalettdag!

Categories: UkategorisertTags: , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: