Å bygge bad er et samarbeidsprosjekt


håndverkere som samarbeider
Foto: FFV

Å skulle bygge et velfungerende, vanntett og varig bad er på ingen måte noen enkel oppgave. Badet er tvert imot et svært komplisert rom hvor selv små feil kan få fatale følger. Derfor bør jobben alltid overlates til profesjonelle fagfolk.

Å bygge et bad er heller ingen enmannsjobb, men et samspill mellom i alt fem ulike håndverksfag.

Én håndverker funker nemlig ikke som et multiverktøy – som kan brukes til alt.

De ulike yrkesgruppene har utdannelse, fagkunnskap og erfaring på hvert sitt felt – og er forhåpentligvis suverene i jobben sin, men det er ikke dermed sagt at en rørlegger er spesielt god på flislegging eller at elektrikeren vet hvordan en membran skal påføres korrekt. Det er ingen som har spisskompetanse i alle fag.

Derfor trengs det både rørlegger, elektriker, murer, tømrer og maler for å kunne bygge et komplett bad – og alle er like viktige.

Rørleggeren spiller naturlig nok en sentral rolle på badet, siden det er han/hun som har ansvaret for alt som har med vann å gjøre, som røropplegg, avløp, sanitærutstyr – og ofte også ventilasjonen.

Elektrikeren tar seg av alt av elektrisk opplegg, som ledninger, kontakter, belysning, varmekabler osv.

Både elektrikerfaget og rørfaget er tekniske fag som krever mye kunnskap og er underlagt strenge lover og regler. Alt elektrisk arbeid skal utføres av autorisert elektriker.

Tømreren har ansvaret for alt av treverk i rommet, i tillegg til ting som isolasjon, montering av paneler, plater, baderomsmøbler og lignende.

Mureren tar hånd om murarbeider, flislegging – og også ofte legging av membran.

Maleren utfører naturlig nok alt av malerarbeid, i tillegg til ting som tapetsering og legging av vinyl.

Å bygge et bad
Når et eksisterende bad skal totalrenoveres må først alt det gamle rives ut, før rommet bygges opp igjen.

Rivningen foregår i praksis sånn at hver yrkesgruppe river «sine» ting. Det vil si at tømreren river treverket, elektrikeren har ansvar for å fjerne alt det elektriske, rørleggeren tar seg av rør og lignende, osv.

Når rommet er ribbet og rent, starter arbeidet med å bygge det opp igjen.

Selv om det er tømreren og/eller mureren som i første omgang har ansvaret for det rent konstruksjonsmessige – som vegger, tak, gulv, dører og vinduer, må også elektrikeren og rørleggeren tidlig inn i byggeprosessen for å få på plass alt av elektrisk opplegg og rørsystemer som senere blir skjult bak overflatene. Videre skal det legges membran, det skal sparkles, males, flislegges, monteres lys, møbler, sanitærutstyr osv., og alt dette må gjøres i riktig rekkefølge, derfor må de ulike håndverkerne ofte innom flere ganger i løpet av byggeperioden.

Selv om hver enkelt håndverker har sine faste gjøremål når det skal bygges et bad, er det samtidig viktig at alle de involverte har forståelse for og evnen til å tilpasse seg hverandres arbeidsoppgaver for at alt skal gå knirkefritt.
En god dialog mellom håndverkeren og deg som kunde (byggherre) er også vesentlig for å unngå at det oppstår misforståelser og konflikter.

Å bygge bad er rett og slett et lagarbeid, hvor godt samspill mellom de ulike håndverkerne – og byggherren er alfa og omega for at arbeidet skal flyte effektivt og sluttresultatet bli vellykket.

For å få til dette, er det nødvendig med god og gjennomtenkt planlegging, og det trengs noen til å koordinere arbeidet – en prosjektleder som holder styr på og har oversikt over alt sammen.

Med mindre du føler deg kompetent til å ta på deg denne oppgaven selv, vil det i de fleste tilfeller være fordelaktig å overlate arbeidet til en såkalt totalentreprenør.

Det er på ingen måte forbudt å ta jobben med å lede arbeidet selv, men det kan være en relativt tung og tidkrevende oppgave for en vanlig forbruker. Da må du selv finne fram til og hyre inn hver enkelt håndverker, og du må koordinere arbeidet.

Setter du en totalentreprenør på jobben, er det vedkommende som tar seg av alt og skaffer til veie alle håndverkerne som trengs. Du får bare én aktør å forholde deg til og fagfolk som er vant til å jobbe i team, noe som gjør at arbeidet vil flyte bedre og mer effektivt. Dessuten er det bedriften du har engasjert som da har ansvaret dersom noe mot formodning skulle gå galt.

Prismessig kan det også falle noe rimeligere ut å bruke en totalentreprenør. De har ofte faste gode avtaler med samarbeidspartnere og leverandører.

Tidsbruken kan være en annen faktor av betydning, spesielt når man skal totalrenovere et bad som er i daglig bruk. Det er utvilsomt lite fordelaktig å være uten bad over en lengre periode.

For en profesjonell bedrift tar det i snitt ca. 4 uker å ferdigstille et bad, men skal du organisere alt på egen hånd, kan du brått oppleve at det vil ta noe lengre tid.

Når det er bad som skal bygges/renoveres bør du alltid passe på at firmaet du ansetter er Godkjent våtromsbedrift. Da får du en prosjektleder og håndverkere som alle har spesialkompetanse på nettopp bad/våtrom, og som er forpliktet til å bygge i henhold til Våtromsnormen – så langt dette lar seg gjøre. Presiser gjerne overfor bedriften du engasjerer at Våtromsnormen skal følges, sånn at det ikke er rom for misforståelser.  Dette vil gi deg som kunde en større trygghet i forhold til et vellykket sluttresultatet – med andre ord et bad som er hundre prosent vanntett og som du kan ha glede av i mange år framover.

Lykke til!

Categories: bad, baderomsbygging, håndverkere, Oppussing, vannskadesikkerhetTags: , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: