Unngå å bli en del av vannskadestatistikken


vannlekkasjer
Foto: Adobe Stock

Av uheldige hendelser boligene våre risikerer å bli rammet av, troner vannskader helt øverst på listen. Det er langt større sjanse for å bli utsatt for en vannlekkasje med påfølgende skader enn av både innbrudd og brann. Tall fra forsikringsselskapene viser at det meldes inn en ny vannskade omtrent hvert åttende minutt her i landet. Dette er ikke bare fryktelig mye, men også veldig kostbart, for i takt med at boligene våre blir stadig mer velutstyrte, blir skadene også dyrere å utbedre.

Enkelt sagt fins det to hovedårsaker til at det oppstår vannskader i boliger:

  • Vann trenger inn utenfra, ofte grunnet ekstremvær som fører til flom og oversvømmelser.
  • Lekkasjer inne i boligen.

Selv om vi har veldig mye vær her i landet, oppstår likevel storparten av vannlekkasjene inne i boligen, mens vanninntrengning utenfra ifølge tall fra SINTEF har skylden for omtrent 20 prosent av tilfellene.

Den aller vanligste årsaken til vannskader i en bolig, er vannrør som sprekker eller begynner å lekke. Dette kan skyldes flere ting, som alder og slitasje, at rørene fryser i stykker – eller at arbeidet med dem er feil utført.

Badet og kjøkkenet er de rommene i huset som er mest utsatt for vannlekkasjer, rett og slett fordi dette er steder hvor det brukes mye vann.

De fleste lekkasjene på badet skyldes at membranen ikke holder mål.

Feilmontering av sluk, mangelfull ventilasjon og for dårlig tetting av rør er andre årsaker til fuktskader på bad.

På kjøkkenet får vi stadig flere installasjoner som krever vanntilkobling, som oppvaskmaskin, kaffemaskin, kjøleskap og lignende, noe som bidrar til at risikoen for lekkasjer øker her.

Selv om mange av vannlekkasjene som oppstår skyldes rør som sprekker på grunn av frost i kalde vintermåneder, viser det seg at også sommerferien er høysesong for vannskader. Dette skyldes i første rekke at mange av oss da reiser bort på ferie og kanskje er borte i flere uker sånn at eventuelle lekkasjer ikke blir oppdaget før det har gått en stund. Dermed øker risikoen for at skadene blir langt mer omfattende enn om lekkasjen hadde blitt stoppet raskt.

Vann på avveie som trenger ned i gulv, inn i vegger og konstruksjoner vil i løpet av ganske kort tid kunne forårsake graverende fuktskader i form av mugg, sopp og råte – noe som ikke bare er svært ødeleggende for boligen, men også helseskadelig for de som bor der.

Det er kanskje ikke absolutt alle uforutsette hendelser man kan sikre seg mot, men det er liten tvil om at svært mange av de vannskadene som oppstår rundt omkring i de tusen hjem hvert år kunne ha vært forhindret med noen relativt enkle grep. Det aller meste handler rett og slett om vedlikehold, jevnlig renhold og påpasselighet – kort sagt om å ta vare på verdiene sine.

Slik garderer du deg mot vannskader:

  • Steng av vannet når du reiser bort. Finn hovedstoppekranen og skru den igjen dersom du skal være borte mer enn et par dager. Ikke noe vann – ingenting som kan lekke, enkelt og greit. Sørg for at alle i husstanden vet hvor hovedstoppekranen befinner seg, sånn at vannet kan stenges av raskt hvis det skulle oppstå en lekkasje.
  • Installer en lekkasjestopper. Den forhindrer ikke at det kan oppstå lekkasjer, men vil automatisk stenge av vannet i hele huset før det rekker å gjøre noen skade. Dette er derfor en veldig god investering. Ved å installere en lekkasjestopper vil du dessuten få rabatt på forsikringen. Lekkasjestoppere er obligatorisk i alle nybygg, men det medfører sjelden noe problem å få det installert selv om du bor i et hus av eldre årgang.
  • Rengjør sluket på badet jevnlig. Hår, såperester og annen skitt vil samle seg her og etter hvert føre til at vannet renner dårligere unna eller at sluket tetner helt dersom dette ikke fjernes av og til. Det anbefales derfor å rengjøre det 2-4 ganger årlig, litt avhengig av bruken. Det er også en god ide å rense sluket før man drar på ferie. Når badet blir stående ubrukt en stund, vil skitten i sluket tørke inn og kan tette utløpet, slik at den første dusjen når man kommer hjem igjen fører til oversvømmelse på gulvet – med påfølgende risiko for vannskader.
  • Følg med på rørene dine, og kontakt rørlegger med en gang dersom du oppdager at det lekker eller drypper noe sted. Er rørene veldig gamle, anbefales det å bytte dem ut. Selv om dette er et nokså omfattende arbeid som det kan være fristende å utsette i det lengste, vil det likevel være svært fordelaktig å gjøre det før noe går galt.
  • Unngå å bruke oppvaskmaskin, vaskemaskin eller tørketrommel når du ikke er til stede, både for å unngå fare for vannlekkasje og brann. Steng av vanntilførselen til maskinene når de ikke er i bruk eller du er på ferie. Følg med på slanger og pakninger og skift dem ut hvis de er gamle og slitt eller viser tegn til å lekke.
  • Sørg for tilstrekkelig varme i rom med vanninstallasjoner og vannførende rør om vinteren. Innetemperaturen bør ikke være på under 10 grader.
  • Følg med på steder hvor det er sannsynlig at det kan oppstå lekkasjer, som for eksempel under kjøkkenvasken.
  • Benytt alltid profesjonelle fagfolk når noe skal gjøres. Rørleggerarbeid krever mye fagkunnskap og kompetanse og er ikke noe som skal utføres av amatører.

Ved å følge disse rådene, være påpasselig med nødvendig vedlikehold og på vakt mot mulige fuktproblemer, bør du og boligen din være godt på vei mot en vannskadesikker tilværelse. Dersom noe uforutsett likevel skulle skje, vil du også stille sterkere med tanke på å få dekket skadene på forsikringen. De fleste forsikringsselskaper har som krav at vannlekkasjer skal ha oppstått plutselig og uventet, noe som betyr at hvis lekkasjene skyldes at du som boligeier har sluntret unna med vedlikeholdet og bare latt alt skure og gå, så risikerer du i verste fall å måtte ta hele eller deler av regningen selv. Og den kan fort bli stor.

Lykke til!

Categories: vannskaderTags: , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: