Verdens vanndag 2023


verdens vanndag 2023

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt – er årets hovedbudskap fra FN i forbindelse med verdens vanndag, som er i dag, 22.mars.

Hvert år setter UN WATER, enheten som koordinerer FNs arbeid med vann og sanitær et nytt motto for vanndagen, og denne gangen har de valgt å presentere årets tema med en svært gammel historie som stammer fra Quechua-folket i Peru:

Historien om kolibrien

En dag brøt det ut brann i skogen. Alle dyrene løp for livet. De sto i utkanten av brannen og så på flammene i redsel og tristhet.

Oppe over hodene på dem fløy en liten kolibri frem og tilbake til bålet, om og om igjen. De større dyrene spurte kolibrien hva hun gjorde.

«Jeg flyr til innsjøen for å hente vann for å hjelpe til med å slukke brannen». Dyrene lo av henne og sa: «Du kan ikke slukke denne brannen».

«Jeg gjør det jeg kan», svarte kolibrien.

verdens vanndag 2023

Verdens vanndag er en internasjonal dag som har blitt markert på denne datoen hvert år siden 1993 for å sette søkelys på FNs bærekraftmål nr. 6, som forplikter verdens land å sikre at alle mennesker har tilgang til rent drikkevann og tilfredsstillende sanitærforhold innen 2030.

Samtidig som klimaendringer fører til stadig større utfordringer i form av tørke, flom og forurensing av vannkildene mange steder, gjør økt befolkningsvekst at vi stadig blir flere om å skulle dele på de vannressursene som er tilgjengelige for oss.  Ifølge tall fra FN har vannforbruket vårt økt med 600 prosent i løpet av de siste hundre årene, og det fortsetter å øke med en prosent i året.

Vi er alle totalt avhengige av vann, og vi trenger det til det aller meste – ikke bare til personlig forbruk, men også for å kunne produsere mat, energi, varer og tjenester.

Vann er ganske enkelt den aller viktigste ressursen vi har, og i utgangspunktet er det nok til alle hvis vi forvalter det riktig. Likevel mangler fortsatt nesten hvert tiende menneske på jorda tilgang til rent drikkevann, og det er enda flere som ikke har toalett og ordentlige sanitærforhold.

Skal bærekraftmål 6 kunne oppfylles innen fristen, må vi sette opp farten. Ting må skje opptil fire ganger raskere enn det som er tilfelle i dag, og vi må alle være med å dra lasset – ved å gjøre det vi kan.

Nå er det naturligvis lett å tenke at mangel på rent vann og tilfredsstillende sanitærforhold ikke er noe som berører oss i Norge i særlig stor grad.

Vi hører med blant de heldige i verden. Vi kan bare skru på springen, skylle ned i toalettet og dusje – i rent drikkevann, stort sett uten å ofre det en tanke.

Likevel har vi forbedringspotensialer her på berget også.

Selv om vannkvaliteten er god, har vi utfordringer knyttet til forurensing og rensing av avløpsvann.

Mange av vann- og avløpsrørene i Norge er gamle og modne for utskifting eller reparasjon, og problemet er mest omfattende i storbyene. I Oslo lekker omtrent hele 40% av ferdig renset drikkevann ut på veien før det når fram til forbrukerne som en følge av utette rør. En annen utfordring er at vann- og kloakkrør ofte ligger nær hverandre nede i bakken, og dersom begge er i samme dårlige forfatning kan dette føre til forurensing av drikkevannet.

Rensing av avløpsvann er en annen utfordring å ta tak i. I dag har vi altfor få renseverk som fjerner nitrogen fra vannet før det slippes ut i havet eller i innsjøer og vassdrag, noe som er svært ødeleggende for livet som lever der. Ifølge FN er 35 prosent av alle elver og innsjøer i Norge forurenset eller skadet.

Hva kan du og jeg gjøre?
Selv om det føles som en dråpe i havet, kan vi alle bidra litt for å gjøre verden til et bedre og renere sted. Her er noen tips:

  • Unngå å kaste ting i toalettet som ikke har noe der å gjøre. Sanitærprodukter, kontaktlinser, medisiner og farlige kjemikalier forurenser hav, vann og strender fordi renseanleggene ikke klarer å samle opp alt.
  • Velg såpe og sminke som er sertifisert miljøvennlige. Mange hygieneprodukter og vaskemidler inneholder mikroplast og stoffer som er skadelige for miljøet.
  • Spar på vannet. Selv om vi stort sett har nok av det her i landet, koster det store summer å rense det både før og etter bruk. Ta kortere dusjer, unngå å la kranen stå og renne mens du pusser tenner – og reparer kraner som står og drypper. En dryppende kran kan lekke 11 000 liter vann i året.
  • Vask klær mer miljøvennlig. Spar vann ved å velge kortere vaskeprogram, og vask klærne sjeldnere. For å redusere utslippene av mikroplast, er det fordelaktig å velge klær av naturlige, nedbrytbare fibre i størst mulig grad.
  • Rydd søppel. Mye av plast og annet søppel i naturen ender før eller siden opp i hav, sjøer eller vassdrag dersom det ikke fjernes, så bli med og rydd – enten det er i form av en organisert ryddeaksjon eller bare ved å plukke med deg det du finner på din daglige rusletur.

Det er ingen av disse fem punktene som krever de helt store anstrengelsene for den enkelte av oss, men hvis vi gjør en liten innsats alle sammen, vil det likevel utgjøre en forskjell.

Så vær som en kolibri, og ha en fin vanndag!

Categories: UkategorisertTags: , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: