Sluttdokumentasjon = viktig!


FDV-dokumentasjon
Husk sluttdokumentasjon når du har pusset opp! Foto: Anne-Sofie Tjerbo

Når du skal ha håndverkere til å renovere eller pusse opp badet eller andre rom, må du alltid sørge for å motta FDV-dokumentasjon – eller sluttdokumentasjon på arbeidet når det er ferdigstilt.

FDV- dokumentasjon er en form for verdipapirer som det er helt nødvendig å ha på plass. Ikke minst er det av svært stor betydning den dagen du eventuelt skal legge boligen ut for salg.

Etter at den nye Avhendingsloven tredde i kraft i januar i år, stilles det større krav til boligselgere enn tidligere, og kan du ikke dokumentere arbeid som har blitt utført, risikerer du rett og slett at verdien på boligen din blir nedjustert.

Hva er egentlig FDV-dokumentasjon?
FDV står for forvaltning, drift og vedlikehold, og er ganske enkelt en slags bruksanvisning for boligen. Her skal du kunne finne viktige opplysninger om hvilke materialer og produkter som er brukt og hvordan du skal vedlikeholde og rengjøre overflater og produkter på best mulig måte

Dette er dokumentasjon som er nyttig i dag, men som også vil være det mange år fram i tid – for eksempel den dagen du lurer på om varmtvannsberederen muligens er i ferd med å gå ut på dato, men har glemt hvilket år det egentlig var den ble installert. Eller lurer på hva slags type membran du har under flisene. Eller er i tvil om hvordan du skal rense sluket. Alle sånne ting som det er kjekt å kunne finne ut på en enkel måte.

Det er verdt å merke seg at mens rørleggere og andre håndverksgrupper opererer med FDV-dokumentasjon, har elektrikerbransjen sin egen variant, som heter samsvarserklæring.

Denne skal du motta hver gang noe har blitt gjort med det elektriske opplegget i boligen.

Hvor får du dokumentasjonen fra?
Som boligeier er det ditt ansvar for å sørge for å ha all nødvendig dokumentasjon på plass, og det betyr at dersom du ikke mottar det automatisk fra håndverkerne når de er ferdige med en jobb, så må du etterspørre det.

FDV-dokumentasjon er noe du har krav på og som håndverkerne er forpliktet til å overlevere deg, og selv om det av og til hender det kan gå i glemmeboka, så vil de ikke ha noe problem med dette så sant du har benyttet seriøse fagfolk til å gjøre jobben.

Vær oppmerksom på at dersom du velger å kjøpe inn utstyr, materialer eller deler av dette selv, så er det du som er pliktig til å sørge for nødvendig dokumentasjon på disse varene, og du må sørge for at alt du har handlet inn er dokumentert for bruk i Norge.

Hva bør FDV- dokumentasjon/sluttdokumentasjon inneholde?
Hva dokumentasjonen skal inneholde, vil variere fra tilfelle til tilfelle, alt etter hva som har blitt gjort og størrelsen på arbeidet. Har rørleggeren bare vært innom og montert et nytt armatur, kan det som oftest klare seg med den instruksjonsveiledningen som følger med produktet i tillegg til faktura på jobben, men har du totalrenovert badet kreves det en mer omfattende dokumentasjon.

Fagrådet for våtrom har utarbeidet et forslag til hva sluttdokumentasjonen for et komplett nyoppusset bad/våtrom kan inneholde:

  • Stedsangivelse. Våtrommets plassering. (Gårdsnr/bruksnr, leilighetsnr, etasje)
  • Engasjerte firmaer. Oversikt med kontaktinformasjon.
  • Utførte arbeider. Kortfattet beskrivelse av disse.
  • Drift / daglig bruk: Hva må brukeren passe på, for eksempel innstillinger av termostater, styring av ventilasjonsvifte og lignende.
  • Vedlikehold: Oversikt- hva krever vedlikehold, hvor ofte og på hvilken måte. For eksempel hvordan rense sluket.
  • Produktoversikt. Produkter og materialer som er benyttet, og leverandører / produsenter av disse. For eksempel hvilken type våtromsplater og membran som er benyttet hvor, og hvem som er leverandør av disse varene.
  • Dokumentasjon i tiltaket. Offentlige dokumenter v/ søknadspliktige tiltak, kopi av kontrakt, tegninger, bilder, evt. rapporter, teknisk brosjyremateriell.

Siden alle oppussings-jobber er forskjellige er det ikke nødvendigvis sikkert at alle disse punktene vil være nødvendig å ha med i hvert enkelt tilfelle, men dette er en grei liste å bruke som utgangspunkt.

Mye å holde styr på?
Hvis du vet at du egentlig har papirer på alt som har blitt gjort i boligen, men ikke nødvendigvis husker hvor du har gjort av alt sammen den dagen du trenger det, kan Boligmappa være en veldig god idé.

Boligmappa er en digital løsning hvor alle opplysninger som vedrører boligen din lagres på et og samme sted, sånn at det er enkelt å ha oversikt og å finne igjen ting til enhver tid.

Boligmappa er gratis å bruke for alle forbrukere, og alle gårds- og bruksnummer her i landet har sin egen mappe som man kan logge seg inn på ved hjelp av BankID eller Digipost.

Fordi Boligmappa følger boligen, vil også en ny eier automatisk ha tilgang til alle opplysningene som ligger der ved et boligsalg.

Mer om Boligmappa finner du her: boligmappa.no

Lykke til!

Categories: Oppussing, UkategorisertTags: , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: