Nytt vaskerom? Dette må du vite


Vaskerom fra Linn Bad
Vaskerom fra Linn Bad

Skal du bygge nytt vaskerom?

Da er det viktig å planlegge grundig på forhånd og å kjenne til hvilke regler som gjelder.

Fordi vaskerommet, på lik linje med badet regnes som et våtrom er det en del spesielle hensyn å ta, og som boligeier er det ditt ansvar å sørge for at jobben blir utført i henhold til myndighetskravene i Teknisk forskrift (TEK17), slik at vannskadesikkerheten blir ivaretatt på en skikkelig måte.

Hva er et våtrom?
Når det gjelder hvilke rom i en bolig som regnes som våtrom, viser det seg at det ofte er mye usikkerhet ute og går.

For hva defineres egentlig som våtrom?

  • Er et toalett et våtrom dersom det er utstyrt med sluk i gulvet?
  • Er boden et våtrom hvis vaskemaskinen står plassert der?
  • En badstu – er det et våtrom?
  • Og hvordan er det med kjøkkenet, som jo også er et rom hvor det brukes mye vann?

Teknisk forskrift slår fast at med våtrom menes bad, dusjrom og vaskerom.
Det vil si rom hvor overflater på vegger og gulv jevnlig eller av og til blir utsatt for fritt vann – eller vannsøl.

Det er altså bare tre rom i en bolig som blir regnet som våtrom, og vaskerommet er et av disse.

Du kan gjerne ha sluk i gulvet på toalettet – eller vaskemaskinen plassert i et kott, men det blir ikke definert som et våtrom eller vaskerom av den grunn.

Det neste store spørsmålet som kanskje melder seg da er:

Hva defineres egentlig som et vaskerom?
Fagrådet for våtrom tolker Teknisk forskrift slik at dersom rommet har sluk og er tiltenkt/utstyrt med funksjoner som et vaskerom (vaskekar/ vaskemaskin) – så er det et vaskerom.

Et vaskerom er med andre ord et rom som hovedsakelig blir brukt til klesvask og er utstyrt deretter, som regel med vask, vaskemaskin, eventuelt også tørketrommel og tørkesnorer/ tørkeskap, strykebrett og lignende.

Hvilke krav stilles til et våtrom?
La oss ta en titt på hvilke myndighetskrav som gjelder for bygging av våtrom:

1. Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og produkter på grunn av bruksvann, vannsøl, lekkasjevann og kondens.

2. I våtrom skal minst følgende være oppfylt:

a) Rommet skal ha sluk

b) Gulv skal ha tilstrekkelig fall til sluk slik at bruksvann ledes bort.

c) Lekkasjevann skal synliggjøres og ledes til sluk.

d) Bakenforliggende konstruksjoner som kan påvirkes negativt av fukt,
skal være beskyttet av et egnet vanntett sjikt. Gjennomføringer skal
ikke svekke tettheten.

3. I øvrige rom med vanninstallasjoner gjelder:

a) Gulv og vegger som kan bli utsatt for vannsøl, lekkasjevann eller
kondens, skal utføres med fuktbestandige materialer.

b) Rommet skal utformes slik at eventuell lekkasje synliggjøres.

c) Bygningsdeler med innebygd sisterne eller lignende skal sikres mot
fuktinntrengning fra lekkasje fra installasjonen.

Dette betyr at når du skal bygge vaskerom, skal gulvet i de fleste tilfeller være utstyrt med sluk og tilstrekkelig fall.

Videre skal både gulvet og vegger som kan bli utsatt for vannsøl utstyres med et vanntett sjikt – det vil si membran.

Dersom rommet er lite, anbefaler Fagrådet for våtrom å bruke membran på alle veggene. Dette er ikke noe krav, men vil likevel være hensiktsmessig, ikke minst med tanke på at du kanskje ønsker å endre på de nåværende løsningene en gang i framtiden.

Praktiske løsninger
Det er ikke bare regelverket som skal ivaretas når man bygger vaskerom. Det er også viktig å tenke på det funksjonelle.

Et vaskerom er først og fremst et arbeidsrom, derfor er det lurt å velge mest mulig praktiske løsninger, både når det gjelder overflater og innredning.

Her er noen tips:

  • Velg slitesterke overflatematerialer til gulv og vegger, som tåler vannsøl og er enkle å rengjøre.
  • Tenk nøye gjennom hva du ønsker å ha plass til på vaskerommet, og hva som vil være den mest hensiktsmessige plasseringen – av vaskemaskin, tørketrommel, vaskekum og andre ting. Den beste løsningen kan ofte være å ha vaskemaskin og vask plassert i nærheten av hverandre. Da slipper du unna med et vanninntak og et avløp.
  • En god og praktisk innredning med tilstrekkelig skap, hyller og benkeplass er verdifullt på et vaskerom. Det letter arbeidet og det blir enklere å holde orden. Det beste er å velge møbler som er spesielt beregnet for vaskerom. Her finnes det mange smarte og funksjonelle løsninger å velge mellom, også for små vaskerom.
  • Godt arbeidslys er viktig på et vaskerom, så sørg for skikkelig belysning.
  • Klær som henger til tørk avgir mye fuktighet, så det er viktig å sørge for at rommet er utstyrt med tilstrekkelig avtrekk. Dette er også et myndighetskrav.
  • Sist, men ikke minst: Bruk kvalifiserte fagfolk til å gjøre jobben!

Lykke til!

Categories: OppussingTags: , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: