I dag feirer vi rørlegger’n!


Badebloggen
Hva passer vel bedre enn et portrett av verdens mest berømte rørlegger på en dag som denne?
Foto: WordPress

I dag, 11. mars er det den internasjonale rørleggerdagen, og Badebloggen og Fagrådet for våtrom gratulerer alle rørleggere i hele Norge med dagen, og benytter også anledningen til å takke for den viktige jobben dere gjør!

Det er liten tvil om at samfunnet vårt ville ha fungert fryktelig dårlig uten rørleggere.

Hvem av oss har vel ikke bruk for en rørlegger av og til – når vi skal bygge bad, pusse opp eller ha installert noe – eller dersom ulykken er ute og noe lekker, er tett eller ikke virker. Kort sagt i alle situasjoner der det er vann, rør eller avløp involvert.

Verdens rørleggerdag, eller World Plumbing Day som er den engelske betegnelsen, er en internasjonal dag som markeres med ulike aktiviteter over hele verden.

Initiativet til dagen ble tatt av Verdens Rørleggerråd (World Plumbing Council) i 2010, og den har blitt markert den 11. mars hvert år etter det.

Formålet med dagen er rett og slett å sette søkelyset på rørleggerne og det betydningsfulle arbeidet de holder på med. Å ha kontroll på vann og kloakk har alltid vært av avgjørende betydning for å sikre helse og velferd i et samfunn.

Historisk sett har menneskeheten helt siden “tidenes morgen” hatt forståelse for verdien av å kunne temme vannet ved å legge det i rør, og like lenge har det vært behov for folk som har hatt den kunnskapen og kompetansen som er nødvendig for å gjøre det, selv om både rørene og selve faget har endret seg vesentlig i takt med at tiden har gått.

De aller tidligste rørene vi kjenner til var lagd av halm og brent leire, men
allerede i det gamle Egypt ble det benyttet rør av kobber. I Romerriket ble det konstruert avanserte vann – og kloakksystemer av en så imponerende art at enkelte deler av både det gamle kloakknettet og akveduktene som førte vann inn til Roma fortsatt er i bruk den dag i dag, omtrent et par tusen år senere.

Romerne hadde til og med sin egen gudinne for kloakken – med det velklingende navnet Venus Cloacina, noe som sier litt om hvor stor betydning disse systemene må ha hatt for befolkningen.

Her i landet var såkalte “postmakere” forgjengerne til dagens rørleggere.

De framstilte rør av furustokker som ble gjennomboret og satt sammen med jernringer. Postmakerne lagde også stoppekraner og vannlåser, og var i virksomhet i Oslo helt fram til 1880-tallet.

Tilbake til nåtiden og dagens rørleggere.

De begynner å bli mangelvare, og det er ikke bra.

Håndverksfagene har i lengre tid slitt med rekrutteringen her i landet og vært på vikende front i forhold til andre, kanskje mer populære yrkesvalg.

Rørleggerbransjen er en av bransjene i byggenæringen hvor dette er svært merkbart, og som opplever stor mangel på kvalifisert arbeidskraft for tiden. Det anslås at det på landsbasis vil være behov for omtrent 700 nye rørleggere årlig i tiden som kommer, og for å få fart på rekrutteringen, jobber både myndighetene og bransjen aktivt med saken.

Vi krysser fingrene for at de lykkes, og i mellomtiden bruker vi denne
dagen til å heie på alle de guttene og jentene som har valgt, eller vurderer å satse på rørleggerfaget. Vi trenger dem i aller høyeste grad!

Nok en gang – gratulerer med dagen til alle rørleggere!

Categories: UkategorisertTags: , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: