Når håndverkeren sier nei


Foto: Adobe Stock

Visste du at ifølge håndverkertjenesteloven så har de håndverkerne som skal bygge eller pusse opp badet ditt omsorgsplikt overfor deg som kunde?

Det kan i grunnen nesten høres litt sånn koselig ut, ikke sant?

I virkeligheten betyr det at rørleggeren, elektrikeren eller hvem det nå enn måtte være skal sørge for at arbeidet som blir utført blir gjort på en forsvarlig og god måte, at alt utstyret som monteres skal være dokumentert godkjent – og at dersom du som kunde skulle få noen fikse ideer som ikke vil være forenlig med dette, har han/hun plikt til å prøve å fraråde deg å gjøre ukloke valg.

Med alle nettbutikker i hele verden å boltre oss i, er det ikke lenger noen selvfølge at vi handler inn alt vi trenger av utstyr til det nye badet vårt via de som skal utføre arbeidet eller hos lokale bedrifter.

Ofte kan vi kanskje spare noen kroner eller finne mer spennende produkter andre steder, og det fins ingen lov som nekter deg å bedrive nettshopping av baderomsutstyr. Imidlertid fins det altså et regelverk som gir håndverkeren både rett og plikt til å kunne nekte å montere det du har kjøpt inn hvis vedkommende mener at det ikke holder mål – eller av andre årsaker.

Det kan være flere grunner til at håndverkeren ikke ønsker å bruke/ montere produkter som du har handlet inn på egen hånd.

Et argument kan være at produktet rett og slett har for dårlig kvalitet, eller forventes å ha det. Kanskje har håndverkeren dårlig erfaring med det fra tidligere og kan dermed ikke gå god for det.

Mangler produktet tilstrekkelig dokumentasjon er dette også gyldig grunn fra håndverkerens side til å kunne nekte å bruke/installere det.

En annen begrunnelse kan være at produsenten har et dårlig rykte på seg.

Videre kan det hende at håndverkeren ikke kjenner til produktet fra før, og er redd for å gjøre feil fordi han/hun ikke har fått opplæring i det.

Uansett årsak – hvis håndverkeren vegrer seg for å bruke et produkt som du har skaffet til veie, så er det som regel en god grunn for det som det vil være verdt å respektere.

Fordi badet er det rommet i huset hvor det kan oppstå mest trøbbel hvis ikke alt av materialer og utstyr er av tilfredsstillende kvalitet, er det avgjørende at alle produkter som blir benyttet er godkjent og egnet for å bruke der.

Derfor bør du være klar over at om du ønsker å handle inn saker og ting på egen hånd, så er det viktig å sørge for at de oppfyller visse krav.

Først og fremst skal det foreligge nødvendig dokumentasjon på produktene. Denne skal si noe om hvilke standarder produktet er testet etter. Du må også kunne skaffe til veie en monteringsanvisning på et av de skandinaviske språkene.

Alt utstyr du kjøper må være egnet for bruk i Norge. Både byggepraksis og krav til ulike produkter vil variere fra land til land, og vi trenger ikke nødvendigvis å bevege oss særlig langt ut i verden før gjeldende regelverk er helt annerledes enn det som er tilfelle her i landet. Et godt eksempel på dette er vannarmaturer. Det stilles svært høye krav til disse i Norge, både med tanke på utskillelse av tungmetaller og fordi vi har et høyere vanntrykk enn det som er tilfelle i mange andre land.

Det er også greit å være klar over at produkter du kjøper inn selv, er det du som er ansvarlig for å reklamere på dersom det viser seg at de ikke holder mål.

For å være trygg på at du slipper å oppleve at det du i utgangspunktet trodde var et skikkelig røverkjøp viser seg å ende opp mer som en “katta i sekken”-affære, bør du alltid konferere med håndverkeren på forhånd og forsikre deg om at han/ hun kan gå god for de varene du eventuelt ønsker å handle inn selv.

Eller for å si det veldig enkelt: Spør først, shop siden!

Lykke til

Categories: Ukategorisert

Leave a Reply

%d bloggers like this: