Hipp hurra for alle gode håndverkere!


Foto: Adobe Stock

Hvert år blir det bygget, rehabilitert eller pusset opp opp ca 150 000 baderom her i landet. Det går ikke bestandig like bra. Noen ganger går det faktisk skikkelig dårlig. Dette vet både Forbrukerrådet, forsikringsselskapene og alle andre som har befatning med ting som går gæærnt alt om. Byggebransjen beregner at det oppstår ca 10 000 skader årlig.

Også Fagrådet for våtrom får nesten daglig henvendelser fra fortvilte forbrukere som som kan fortelle om små eller store uheldige opplevelser i forbindelse med bygging eller rehabilitering av baderom.

Det er i det hele tatt ikke mangel på sørgelige historier – om rot og rør, slurv og slendrian, vannskader og dårlig håndverk.

Men.

Det er tross alt mange baderoms-historier som ender lykkelig også!

Dersom vi sammenligner det årlige antallet byggeprosjekter av nye bad med antall innmeldte klagesaker, så indikerer jo tallenes tale at det tross alt går bra i de aller fleste tilfellene!

Det er bare så sjelden vi får høre akkurat de fortellingene.

Vi hører ikke bestandig så mye om de folka som står bak alle suksesshistoriene heller.

De gode, profesjonelle håndverkerne.

Alle de dyktige tømrerne, rørleggerne, murerne, elektrikerne og malerne som tross alt fins her i landet. De som står opp hver morgen og skrangler avsted med firmabilen full av redskap før fuglene fiser. Som kommer til avtalt tid, spikrer, skrur, installerer, monterer, trekker ledninger, maler, murer, flislegger – eller hva som nå enn måtte være den enkeltes oppgave. De som dag ut og dag inn leverer et stykke arbeid som det står respekt av.

Hvor ofte snakker – eller hører vi egentlig om dem? Alle som bygger gode, vanntette, varige bad og som tar både jobben sin og den tilliten de blir vist fra kundene sine på alvor?

Det fins heldigvis fortsatt mange av dem også, og de fortjener sannelig en klapp på skuldra!

Hva er det egentlig som skiller en god håndverker fra en som du bør styre unna? Hva skal vi se etter?

Kompetanse
Først og fremst er gode håndverkere folk med tilstrekkelig kompetanse på sine respektive felt, i form av kunnskap de har tilegnet seg gjennom både skolegang og yrkeserfaring. De har svennebrev eller fagbrev, kanskje mesterbrev – eller til og med et våtromssertifikat som bevis på at de vet hva de holder på med. Mange har tatt videreutdannelse ved siden av full jobb.

Det viktigste er likevel at de er i besittelse av den praktiske kunnskapen og forståelsen for faget sitt som gjør at de skjønner hvordan ting skal eller bør gjøres, eller ikke gjøres – og forholder seg til det.

En god håndverker vil være klar over at det er langt enklere å gjøre jobben riktig i første omgang i forhold til å kanskje risikere å måtte bryte opp gulv og rive ned vegger igjen for å rette opp feil ved en senere anledning.

Derfor ser han/hun også verdien i å ha et godt samarbeid med kunden helt fra starten av, og i å planlegge jobben som skal gjøres skikkelig på forhånd.

Skriftlige avtaler
En seriøs håndverker vil aldri ha noen innvendinger mot å inngå en skriftlig avtale med kunden på forhånd, og er også innforstått med at dersom det viser seg at tidsfrister ikke kan overholdes eller at avtalt pris blir høyere enn forventet – så skal det gis beskjed om dette så snart som mulig.

Orden i papirmølla
Selv om håndverkere er noe vi først og fremst forbinder med praktisk arbeid, er papirarbeid en vesentlig del av jobben for alle som driver eget foretak, enten det er stort eller lite. Det er haugevis med dokumentasjonskrav å forholde seg til, og et regnskap som skal gå opp. Alle seriøse aktører har sånt på stell. Derfor kan de kanskje ikke bestandig konkurrere med prisene til mer tvilsomme elementer som ikke betaler hverken skatt eller avgifter. Det er greit å være klar over at dersom en håndverker tilbyr deg å utføre en jobb mistenkelig rimelig, må du forvente at det meste annet også kan vise seg å være mistenkelig. Og at det neppe vil gå i din favør den dagen du eventuelt leverer inn en klage på jobben.

Samarbeidsevne
Siden det å bygge et baderom ikke er noe enkeltmannsforetak, men et samarbeidsprosjekt mellom flere ulike håndverksfag, bør en håndverker som arbeider med dette ha evnen til å samarbeide godt med andre.

Mange bedrifter opererer som såkalte totalentreprenører. Det betyr at bedriften skaffer til veie alle de ulike håndverkerne som trengs for å ferdigstille et bad. For deg som kunde vil dette som oftest være et klokt alternativ. Da har du bare et firma å forholde deg til, og siden alle håndverkerne er samkjørte og vant til å jobbe som et team, går arbeidet som regel både raskere og mer effektivt enn det som ville vært tilfelle ellers.

It’ all in the details
Et nytt bad skal ikke bare være vanntett. Det skal se pent og ordentlig ut også.

Det viser seg nesten alltid at de håndverkerne som er nøyaktige og grundige, selv med de minste detaljene, også er det når det kommer til de større og kanskje mer vesentlige tingene.

Og ellers…
er gode håndverkere i grunnen stort sett som alle oss andre. Noen er utadvendte og pratsomme selv før klokka sju på morran, mens andre er mer introverte og ordknappe – helt uavhengig av tidspunkt på døgnet. Enkelte er raske som røyskatter og spretter omkring, mens andre kanskje ikke er like kvikke i bevegelsene, men står på og får jobben gjort likevel.

Det er hverken graden av snakkesalighet eller rakettfart som avgjør hvor dyktig en håndverker er.

Det er alt dette andre.

Og det er folka med de kvalifikasjonene på plass du har bruk for den dagen det er badet ditt som står for tur til å få en overhaling, så bruk litt ekstra tid på å lete dem opp.

De legger som regel igjen noen spor etter seg i form av gode referanser.

Lykke til!

Categories: Ukategorisert

Leave a Reply

%d bloggers like this: