Når tvilen melder seg


a man in red shirt covering his face
Foto: WordPress

Du er akkurat ferdig med å renovere badet, håndverkerne har forlatt åstedet, du er strålende fornøyd, og alt burde være fryd og gammen.

Men så kommer nabo’n innom for å beskue herligheten. Du vet han derre bråkjekke fyren som vet alt så mye bedre enn alle andre, og er selvutnevnt verdensmester i alt fra A til Å – også i bygging av baderom. Han foretar en grundig befaring, knakker på fliser, sjekker rørskjøter og kikker i sluket, ivrig som en sporhund som har fått teften av blod etter å finne et eller annet å sette fingeren på.

Og bedrevitende naboer som leter med kritisk blikk – de klarer som regel alltids å finne et eller annet negativt å påpeke.

Selv om du i utgangspunktet kanskje ikke er spesielt begeistret for naboen eller tar alt han sier for god fisk, så er tvilen likevel sådd, så for sikkerhets skyld kontakter du onkel Reidar, som har en viss kjennskap til rørleggerfaget, og spør om han kan stikke innom for å se på sakene. Onkel Reidar kommer, klør seg litt i hodet, men sier seg enig med naboen i at det er grunn til å være skeptisk til om arbeidet som er gjort holder mål.

Svigermor er også innom en tur, og hun kan fortelle at en venninne av en bekjent til nevøen til søsteren hennes har brukt akkurat den samme bedriften til å pusse opp sitt bad, og hun var overhodet ikke fornøyd. Der var det riktignok bare et eller annet med det rent estetiske som muligens kunne ha noe med størrelsen på rommet å gjøre. Men likevel da gitt!

Nå begynner du å bli betenkt for alvor og bestemmer deg for at det er på tide å tromme inn noen med litt peiling, så du får en takstmann du kjenner til å foreta en grundigere sjekk. Han på sin side finner både det ene og det andre å pirke på.

Og sånn surrer og går det.

Etter at nabo’n, onkel Reidar, svigermor, takstmannen og mesteparten av slekta har sagt sitt, har gleden over nytt bad for lengst forduftet, og alt du sitter igjen med er tvil og bekymringer, samt en rekke formaninger, tips og velmente råd som involverer alt fra forbrukerrådet til advokater, rettsvesen og hele bøtteballetten.

Så hva gjør du?

Forhåpentligvis det du burde ha gjort helt i første omgang – du tar kontakt med bedriften som har utført jobben.

For det er dem du skal forholde deg til.

Som regel har de en god forklaring på hvorfor de har valgt de løsningene de har brukt, og kan berolige deg med at alt er i skjønneste orden.

Å bygge et bad er en kompleks greie, og spesielt hvis boligen er av eldre dato er det ikke bestandig alt arbeidet kan utføres sånn at de tilfredsstiller de kravene til løsninger vi har i dag. Da må håndverkerne ofte improvisere, uten at det nødvendigvis går ut over kvaliteten på det ferdige resultatet.

Det er selvfølgelig også godt mulig at det faktisk har blitt begått feil fra bedriftens side, for sånt skjer. Det er ikke til å komme fra at det kan gå litt for fort i svingene i byggebransjen av og til.

I følge Håndverkertjenesteloven har bedriften som har utført jobben da både rett og plikt plikt til å rette opp i de feilene som eventuelt har blitt begått.

Etter loven er altså det å rydde opp i eget rot noe håndverksbedrifter er pålagt å gjøre, men det er også en rettighet de har. Av og til kan det være bare uvesentlig småtteri som må justeres, i verste fall må alt rives og bygges opp på nytt. Dette må da bedriften ta på sin egen kappe, og så sant du har engasjert seriøse aktører i utgangspunktet, vil de som oftest være innforstått med at sånn er det bare.

Likevel er det alltid ubehagelig når slike situasjoner oppstår, og det er ofte her de store konfliktene mellom kunde og håndverker kan bygge seg opp. Dette kan det være mange årsaker til. Noen ganger oppstår det uenighet mellom kunden og håndverkeren på om jobben som har blitt gjort i det hele tatt er tilfredsstillende utført eller ei, mens andre ganger igjen er det uoverensstemmelser i forbindelse med hva som har blitt gjort i forhold til det som var avtalt på forhånd.

I enkelte tilfeller vokser konflikten seg såpass stor og partene står så steilt mot hverandre at andre instanser må inn på banen i forsøk på å løse opp i flokene.

Dette er imidlertid en situasjon som ingen er tjent med, hverken kunde eller bedrift. Det er vanskelig å finne gode løsninger på problemene når partene i konflikten ikke lenger er på talefot.

Derfor vil det å ha en god dialog med håndverkerne hele veien, alltid være en god ide.

Har du et godt samarbeid med bedriften helt fra starten av, vil mange uoverensstemmelser kunne avverges i første omgang og eventuelle problemer ofte kunne løses på en grei måte i fred og fordragelighet – til alles tilfredshet.

Foto: FFV

Så glem nabo’n, svigermor, venner og bekjente, og begynn i den rette enden. Snakk med dem som har gjort jobben i stedet. Håndverkere er som regel veldig hyggelige folk!

Categories: UkategorisertTags: , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: