Et godt liv på badet – for alle


Foto: Adobe stock

Det er veldig få av oss som opplever å kunne hoppe og sprette gjennom livet, hele veien fra start til mål, med fysikk som en Duracell-kanin på fulle batterier. Ettersom årene går begynner det som regel å knirke mer og mer faretruende både hist og pist og fysisk forfall gjør seg stadig mer gjeldene.

Takket være den høye levestandarden vi er velsignet med her i landet, oppnår vi en stadig høyere alder, og vi blir flere og flere eldre.

Det er også mange mennesker som lever hele livet med en funksjonshemning som gjør dem avhengig av rullestol, og andre igjen som pådrar seg skader eller får sykdommer underveis med påfølgende fysiske plager og reduserte muligheter til å bevege seg like lett som før.

Uansett alder, livssituasjon eller redusert bevegelighet, ønsker de aller fleste mennesker å kunne bo hjemme i egen bolig lengst mulig og stå på egne ben – selv når disse er i ferd med å svikte.

Med gode og funksjonelle tilrettelagte løsninger på grunnleggende områder, vil dette være et ønske som det langt på vei faktisk er mulig å oppfylle.

Likevel er det sånn at mange av de boligene vi har i dag ofte dårlig tilrettelagt for folk med nedsatt funksjonsevne, og spesielt for dem som er avhengige av rullestol eller rullator å ta seg fram. Selv om regelverket (Tek 17) stiller krav til at alle nybygg som oppføres i dag så langt det er mulig skal være tilrettelagt for alle, så er de fleste av husene våre eldre enn dette regelverket, og Norges Handikapforbund kan melde om at hele 80% av alle norske boliger er uegnet for funksjonshemmede.

Med tanke på å kunne klare seg på egen hånd i eget hjem, er badet et spesielt viktig rom. Personlig hygiene er helt avgjørende for å kunne leve et godt og fullverdig liv.

Et nytt bad er ment å skulle vare i mange år, og er dermed en investering for framtiden.

Derfor er mulige kommende nedsatte kroppsfunksjoner et element som det er vel verdt å ta hensyn til når du skal renovere eller bygge nytt, og spesielt hvis du har nådd et punkt i livet der du så smått har begynt å føle alderen på kroppen. Selv om helsa er relativt god i dag, kan situasjonen være en helt annen i morgen. Eller om noen få år.

Det er ikke sikkert du har behov for alle de løsningene som fins på markedet enda, men er du først i gang med å bygge nytt bad, vil det uansett være fornuftig å legge tilrette for at det blir enkelt å gjøre de nødvendige endringene den dagen det blir aktuelt.

Smarte grep i så måte vil være å legge opp strøm til servant og toalett, noe som gjør det enkelt å installere hev-senk vask og moderne toalett på et senere tidspunkt. Man kan også tenke på å sette av god plass til dusjareal og eventuelt rullestol, samt å sørge for at veggene bygges sånn at det blir mulig å montere håndtak der det trengs – når behovet melder seg.

Det fins flere støtteordninger hvor du kan søke om midler til å bygge et bad som er tilrettelagt for funksjonshemmede.

Tilgjengelighet og tilstrekkelig med plass er nøkkelelementer hvis du sitter i rullestol. Bredde på døren, høyde på terskler og nok gulvflate er av helt avgjørende betydning for i det hele tatt ha mulighet til å kunne benytte et bad. Først og fremst må døråpningen være bred nok til at det i det hele tatt er mulig å kunne komme gjennom den. Videre vil en terskelfri løsning alltid være et stort pluss, og det kan være lurt å vurdere en skyvedør i stedet for en tradisjonell en.

Det må også være plass nok i selve rommet til å kunne bevege seg rundt.

Et annet svært vesentlig element for å kunne være mest mulig selvhjulpen er å ha et toalett som gjør det enkelt å benytte det. Her er ofte høyden vesentlig. Å installere et noe høyere toalett enn det som er standard, vil gjøre på-og avstigning enklere, enten du sitter i rullestol eller “bare” er dårlig til bens.

Ellers kan et såkalt dusjtoalett være et godt alternativ.

Det fins også toaletter på markedet i dag som både er dreibare og kan heves og senkes med et enkelt håndgrep, noe som gjør det mulig for brukeren å kunne svinge seg rundt på en helt annen måte enn før.

Videre kan det ofte være klokt å velge en dusjløsning framfor badekar, siden det komme seg inn og ut av et badekar kan være en utfordring når fysikken er så som så.

Vegrer du deg likevel for å gi avkall på muligheten for et deilig, varmt bad, så fins det imidlertid spesialbygde badekar nettopp med tanke på bevegelseshemmede også.

Å installere en hev-senk servant, som gjør at du kan justere høyden på den etter behov, kan også være med på å gjøre hverdagen enklere for mange, og dersom det er armene som begynner å svikte, fins det gode løsninger i forhold til armaturer som er enkle å betjene.

Andre ting som er verdt å ta med i betraktningen er plassering av ulike ting du trenger å ha lett tilgjengelig, som alt fra håndklær til stikkontakter og lysbrytere.

At kroppen begynner å skrante, betyr ikke det at den estetiske sansen din nødvendigvis gjør det. Derfor kan det være greit å være klar over at selv om du etter hvert blir avhengig av en del ekstra hjelpemidler for å få hverdagen til å fungere, så er ikke det på noen måte ensbetydende med at det nye badet ditt behøver å se ut som et offentlig handikap – toalett.
For heldigvis og takk og pris jobber produsentene av baderomsutstyr kontinuerlig for å skape stadig bedre løsninger – også for alle med spesielle behov og utfordringer. Det dukker jevnt og trutt opp nye spennende og innovative nyvinninger – og du kan fortsatt ha et flott og stilig bad, uansett helsetilstand.

Lykke til!

Categories: UncategorisedTags: , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: