Vannstoppventil – liten dings med stor verdi


Foto: WordPress

Verden er smekkfull av dingser og duppeditter. Det er hjemmene våre også.

 Ifølge Wikipedia er definisjonen på ordet «dings» et begrep vi bruker om ting som vi ikke gidder å uttale det virkelige navnet på. Begrepet «duppeditt» brukes gjerne om en liten dings, mens større dingser derimot, ofte betegnes som en «greie».

I en helt alminnelig, gjennomsnittlig norsk bolig vil det til enhver tid befinne seg et ukjent antall dingser, duppeditter og greier av større eller mindre betydning for helse, velferd og en komfortabel tilværelse.
I takt med økt kjøpekraft og effektiv markedsføring fra reklamebransjen har mengden av disse tingene stadig økt i omfang, og spesielt alle «greiene» vi etter hvert har begynt å omgi oss med, har skapt en del nye utfordringer både for myndighetene, forsikringsselskapene og ikke minst for folkene i våtromsbransjen som alle etter beste evne prøver å sørge for at vi skal unngå lekkasjer med påfølgende vannskader i hjemmene våre.

Mange av vannlekkasjene som oppstår i private boliger er det de løse vanninstallasjonene vi omgir oss med som står for – som vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, kaffemaskiner og kjøleskap. Fordi disse ofte er plassert i rom uten sluk eller tett gulv, kan lekkasjer her føre til store og kostbare skader.
Særlig på kjøkkenet har dette økt radikalt de senere årene, faktisk såpass mye at dette rommet har passert både bad og vaskerom i antall oppståtte vannskader i norske hjem.

Jo flere vann-tilkoblede greier du har i huset, jo mer glede og nytte vil du ha av å også installere en smart liten dings som kalles vannstoppventil.

Vannstoppventil
Vannstoppventil – en svært nyttig dings for å hindre vannskader.
Foto: Anne-Sofie Tjerbo

Hva er så en vannstoppventil og hva gjør den?
Tenk deg at det oppstår en lekkasje i rørkoblingene – inni kjøkkenbenken – og du er på ferie. En god, lang og sikkert vel fortjent ferie, slik at vannet i mellomtiden virkelig får anledning til å kose seg med hjemme alene-fest og muligens rekker å herpe både det ene og det andre før du er tilbake. Med mindre du har sluk i skapet eller i kjøkkengulvet da, noe som sjelden er tilfelle. Eller har montert vannstoppventil. Da slipper du dette.

En vannstoppventil er i korte trekk et system som automatisk stopper tilførselen av vann hvis det lekker et eller annet sted i huset.

Egentlig er ikke en vannstoppventil bare en dings, men består av flere enheter – som oftest to dingser og et selvvalgt antall duppeditter.

Selve hovedenheten er en stoppeventil som tikobles rørsystemet og sørger for at vannet stenges hvis det oppstår lekkasje.
Videre består systemet av sensorer som plasseres på gulvet på steder der det er mulighet for at lekkasjer kan oppstå, f.eks. inni kjøkkenskapet eller på toalettrommet. Disse vil registrere en eventuell vannlekkasje og gi beskjed til stoppeventilen.

sensor til vannstoppventil
Liten duppeditt som plasseres i lav høyde og registrerer eventuelle lekkasjer
Foto: Anne-Sofie Tjerbo

En annen enhet som plasseres på et egnet sted, ofte på veggen i gangen, varsler deretter deg om hendelsen.

Foto: Anne-Sofie Tjerbo

Denne gjør det i tillegg enkelt å kunne stenge av vanntilførselen til huset hvis du skal forlate det for en lengre periode.
Enkelte systemer gir deg også mulighet til å bli varslet via en app på mobilen.

Selv om en vannstoppventil ikke vil hindre at det oppstår lekkasjer, så vil den sørge for å stenge av vannet før det rekker å gjøre skade.

Regelverk
Dagens regelverk krever lekkasjesikre løsninger i boligene våre, og ved å montere en vannstoppventil vil dette bli ivaretatt på en effektiv og god måte. I mange tilfeller vil dette også være den eneste gangbare løsningen for å sikre at regelverket opprettholdes.
Sett i forhold til alt trøbbelet en eventuell vannskade vil påføre deg er det også en relativt rimelig måte å sikre seg mot dette på. Litt avhengig av hvilken løsning som er mulig, vil du i de fleste tilfeller komme langt med 5000-6000 kr., inkl. utgifter til rørlegger.

Det er viktig å merke seg at systemet som installeres skal være FG-godkjent eller godkjent av SINTEF Certification og installert av rørlegger. Loven sier at det bare er fagkyndig personell som har lov til å utføre tekniske installasjoner, så det å montere en vannstoppventil er ikke noe du skal fikle med selv, ellers risikerer du å få problemer med forsikringsselskapet i etterkant – og kanskje en ekstra heftig vannlekkasje også …
Har du derimot ditt på det tørre, er det i enkelte tilfeller mulig å få seg en hyggelig liten overraskelse i stedet, i form av rabatt på forsikringspremien.

Lykke til!

Categories: UkategorisertTags: , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: