Håndverkere i koronatider


Foto: WordPress

Savner du de gode tidene?
Da dagliglivet kanskje i virkeligheten ikke nødvendigvis var spesielt ekstraordinært, men for det meste besto av helt alminnelige hverdager med helt trivielle gjøremål. Da alt likevel var enklere å forholde seg til enn det er nå. Som f.eks. når noe i huset gikk i stykker eller måtte fikses og du med den største selvfølgelighet kunne tilkalle nærmeste rørlegger, elektriker eller hvem det nå enn måtte være som kunne rydde opp i problemene – og du kanskje til og med kunne koste på deg å ergre deg litt over sånne håndverkere som aldri kom til avtalt tid eller som labbet inn på gulvene dine med møkkete sko når de først dukket opp.

Håndverkerne savner også de gode tidene.

I likhet med en lang rekke andre yrkesgrupper, er det også veldig mange håndverksbedrifter som sliter med å holde hodet over vannet i disse tider, grunnet slunkne ordrebøker, avbestillinger og manglende oppdrag.
Nå er det ikke lenger søle og skitt vi er redd for at håndverkerne skal drasse med seg inn i huset når de kommer, og sant og si er det vel ikke fullt så nøye med hvilket klokkeslett de skulle finne på å  dukke opp heller nå som mange av oss går hjemme og suller hele dagen uansett… Derimot føles det fryktelig utrygt for mange å skulle slippe dem på innsiden av døra i det hele tatt.

Myndighetene forsikrer oss imidlertid om at det skal være helt trygt å tilkalle håndverkere og oppfordrer oss også til å bruke tjenestene deres mest mulig i den hensikt å bidra til at de i det hele tatt skal kunne overleve i en tøff tid. I motsatt fall risikerer vi å komme ut i den andre enden av korona-krisen mange bedrifter og flinke fagfolk fattigere, og det er ingen av oss tjent med. 

Selv om du ikke nødvendigvis ønsker å dra i gang full rehabilitering av boligen din akkurat nå, så har du likevel kanskje noen småting som skulle vært fikset på og som kan bidra til å sysselsette en håndverker eller to noen timer. Kanskje du har ei kran som står og drypper, noen fliser som skulle vært lagt, et dårlig vindu du har tenkt på å skifte ut, eller noe med det elektriske som egentlig burde vært rettet opp i for lenge siden, men som har blitt utsatt og utsatt.. Eller hva med hytta? Kanskje skulle du ha gjort noen utbedringer der før sommerferien..  Koronakrise eller ei, så hender det faktisk fortsatt at ting rett og slett går i stykker og skiftes ut også.
Da kan det være greit å vite at håndverksbedriftene i løpet av de siste ukene har tatt grep for å tilpasse seg den nye situasjonen vi er i ved å gjøre tiltak som skal sikre at det blir trygt for deg å slippe dem inn i varmen – og ikke minst for dem selv å komme inn.
Alle de store håndverkerorganisasjonene har utarbeidet spesielle tiltaksplaner for medlemsbedriftene sine som går på sikkerhet for alle parter. Dersom du tar kontakt med en håndverksbedrift for å få utført et oppdrag, kan du forvente å få god informasjon om hvilke tiltak og rutiner bedriften forholder seg til. Disse vil nok variere litt fra bedrift til bedrift, men baserer seg i hovedsak på myndighetenes råd for smittevern. Det er viktig at du som kunde spør håndverkerne på forhånd hvilke rutiner bedriften forholder seg til og deretter velger de som har god beredskap for å forhindre smitte.

Noen av grepene som tas fra håndverkerens side
Ved mistanke om sykdom skal håndverkeren holde seg hjemme.
Kunden kontaktes i god tid før oppdraget.
Nærkontakt med kunde skal unngås.  Det betyr at det ikke skal håndhilses og at reglene om minimumavstand skal overholdes.
Håndverkeren stiller med rene hender og rent utstyr.
Jobben blir gjennomført med det verneutstyret som er nødvendig og håndverkeren rydder og rengjør arbeidsstedet etter seg når oppdraget er utført.

Fordi håndverkeren ikke har noe mer lyst til å bli smittet enn det du har, er det nødvendig at du som oppdragsgiver også bidrar til å opprettholde sikkerheten.

Tiltak for deg som er kunde
Som kunde må du forvente å bli spurt om du eller andre i husstanden er syke eller i karantene, ofte i form av et egenerklærings-skjema som du må sende håndverkeren på forhånd. Hvis det er mistanke om smitte skal du ikke bestille håndverker nå.
Spør om befaringer kan gjennomføres digitalt.
Beskriv oppdraget du vil ha utført ekstra nøye, sånn at håndverkeren vet hva han/hun skal gjøre.
Gjør godt rent før håndverkeren kommer og gjør avtaler om rengjøring etter endt arbeid.
Unngå håndhilsning og fysisk kontakt både før og under arbeidet. Opphold deg et annet sted, helst i et annet rom eller gjerne utenfor huset om mulig.

Det er et gammelt ordtak som sier at «den enes død er den andres brød». Mens en stor andel av håndverksbedrifter sliter tungt for å overleve, går derimot mange byggevarehus så det suser om dagen. Dette tyder på at vi har fått en stor oppblomstring av handymen her i landet etter at korona-krisen slo til for fullt, store deler av befolkningen ble parkert på hjemmebane og fikk både fritid til rådighet og behov for noe å henge fingrene i. Og praktiske gjøremål i hus og hage er både vel og bra, men det er fortsatt sånn at det ikke er alt ufaglærte skal eller har lov til å fikle med selv. Dette gjelder spesielt alt som har med rørleggerarbeid og elektrisitet å gjøre – her er det fagfolk som gjelder! Forøvrig kan det jo kanskje være et lite tankekors at dersom det er smitte du er redd for, så vil du med stor sannsynlighet være mer utsatt for dette i et stort varehus som kryr av folk enn fra en enkelt håndverker som kommer hjem til deg.

Så oppfordringen er klar. Dersom du har mulighet og et eller annet som burde vært fikset,-  ta en for laget og ring en håndverker! Selv om oppdraget ditt ikke er stort nok til å kunne redde en hel bedrift, så kanskje du i det minste redder dagen for noen, og som du vet er det jo sånn at mange bekker små… osv.

Lykke til!

Categories: UkategorisertTags: , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: