Snakker du håndverkerspråket?


håndverker
Foto: Adobe Stock

Alle som en eller annen gang har hatt befatning med håndverkere, har sannsynligvis erfart at hver eneste en av de ulike yrkesgruppene har en rekke faglige ord og uttrykk som ikke nødvendigvis gir noen særlig mening for en uinnvidd amatør.

Som f.eks. når rørleggeren din prater ufortrødent i vei om overgangsnipler og klem-fittings – eller når tømreren drar i gang et foredrag om not og fjær, losholter og lusinger.

klem-fitting
Bare i tilfelle du skulle lure,- sånn ser en klem-fitting ut.
Foto: Anne-Sofie Tjerbo

Mye av vokabularet til håndverkerne, enten det dreier seg om er elektriker’n, murer’n, tømrer’n, rørlegger’n eller maler’n består av ord som like gjerne kunne vært gresk for mange av oss.

Nå trenger heldigvis ikke vi alminnelige forbrukere nødvendigvis å forstå alle ordene som blir brukt heller, så lenge de vi ansetter for å gjøre en jobb hos oss vet hva det dreier seg om selv. Likevel kan det jo alltid være morsomt å kunne kommunisere med håndverkere på deres eget språk. Og om ikke annet så skader det aldri å tilegne seg litt ny kunnskap av ren nysgjerrighet.

Derfor byr badebloggen i dag på en aldri så liten “Håndverkerspråk fra A til Å”- ordliste, – med ulike begrep, relativt løst plukket fra de forskjellige yrkesfagene som er involvert når badet ditt – eller andre deler av huset for den saks skyld, skal renoveres. Enkelte av dem kjenner du sikkert til fra før, men hvem vet – kanskje du kan få deg en og annen liten aha-opplevelser underveis også…

Armaturer: Servantkraner og dusjbatterier – dersom du spør rørlegger’n. Spør du derimot elektriker’n, så er det lamper og lyspunkter det dreier seg om.

Byggebransjens våtromsnorm (BVN): Dette er et verktøy for planlegging og bygging av våtrom, sånn at disse blir lagd på en riktig og god måte. Våtromsnormen er et samarbeidsprosjekt mellom Fagrådet for våtrom og SINTEF Community.

CE-merking: CE står for “Communaute Europeenne”. Dette er et godkjenningsmerke som brukes på en rekke produkter og som viser at utstyret er produsert i henhold til EUs krav.

Dampsperre: På badet brukes dampsperre mot yttervegger og kalde rom for at fukt og vanndamp ikke skal trenge inn i veggene og kondensere. Membranen fungerer som dampsperre her.

EPS: Er en forkortelse for ekspandert polystyren, som ganske enkelt er en slags type isopor.

Fall mot sluk: For at alt vannet på badet skal renne til sluket, må gulvet ha riktig og tilstrekkelig fall.

Godkjent våtromsbedrift (GVB): Håndverksbedrift som jobber i henhold til Våtromsnormen.

Hovedstoppventil: En ventil på vannrøret inn i boligen. Denne sitter nærmest der vannledningen kommer inn i huset og gjør det mulig å stoppe vanntilførselen på en enkel måte dersom det skulle bli nødvendig.

Innbyggingssisterne: Toalettsisterne (vannbeholder) til toalettet som er innebygget i veggkonstruksjonen.

Jordfeilbryter: Fanger opp feil på elanlegget og kutter strømmen. Jordfeilbryter er en enhet som installeres på en elektrisk installasjon for å overvåke lekkasjestrømmer mot jord.

Klemring: Dette er den ringen som klemmer gulvmembranen fast til sluket.

Lyddempet overstrømningsventil: En lufteventil som sørger for luft inn til badet når du ikke har spalte under døra. Som navnet tilsier legger den også en demper på eventuelle ulyder som fort kan oppstå ved toalettbesøk og som ellers muligens vil kunne være til sjenanse for både deg selv og andre.

Membran: Et vanntett sjikt som hindrer vann i å trenge inn i konstruksjoner.

NOBB: Står for Norsk Byggtjeneste AS, som er leverandør av dokumentasjon til håndverkere.

Oppløftventil: Hendel bak på f.eks. en servantkran som er koblet til avløpet for å åpne og stenge bunnventilen til vasken.

Plan og bygningsloven(PBL): Regelverk som alle håndverkere skal følge.

Quick-release: Avtagbart toalettsete som letter toalettrengjøringen. Skikkelig smart, spør du meg!

Rør i rør-system: Består av et rør som ligger inni et annet rør, samt et fordelerskap. Vannet renner i det indre røret og dersom det oppstår skader på dette, vil eventuelle vannlekkasjer bli fanget opp av det ytre.

Samsvarserklæring: Dokument som skal signeres hver gang en elektriker er inne i et hus og gjør utbedringer. Samsvarserklæringen kan egentlig sammenlignes med serviceheftet i bilen din. Den skal fortelle hva som har blitt gjort og hvilket regelverk som ligger til grunn.

Teknisk forskrift (TEK17): En forskrift som forteller om minimumskravene som håndverkerne må følge.

Utforing: Et emne som monteres i sporet på dør- eller vinduskarmen for å utjevne tykkelsesforskjellen på døra/vinduet og veggen.

Våtrom: Med våtrom menes bad, vaskerom og dusjrom.

Waterguard: Lekkasjestopper som automatisk stopper vanntilførselen dersom det oppstår lekkasje. Waterguard er i utgangspunktet et eget merke, men har i tidens løp blitt et bransjebegrep for lekkasjestopp.

Xcomfort er et trådløst styringssystem for det elektriske anlegget i en bolig.

Yrkesstolthet: Noe enhver håndverker med kunnskap om faget sitt bør være i besittelse av.

Zzzzzz…: Lyden av en veldig sliten håndverker.

Ææææ… : Starten på uttalelse fra en usikker håndverker.

Ønsketenkning: Noe man bedriver dersom ting har gått gæærnt.

Åpenbaring: Den følelsen det splitter nye badet ditt gir deg når all jobb har blitt forskriftsmessig utført og alle dingser og duppeditter sitter der de skal!

Categories: UkategorisertTags: , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: